Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Odborný seminář cévní mozková příhoda

Naše oddělení neurologie, pod vedením primáře MUDr. Jana Nováka zorganizovalo ve spolupráci s Krajskou zdravotní-Ústí nad Labem odborný seminář na téma cévní mozková příhoda.
Tento seminář byl určen pro všeobecné i praktické sestry, zdravotnické záchranáře, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.
Přednáškový sál se velmi rychle naplnil, a tak se úvodního slova zhostil primář MUDr. Jan Novák, následovalo téma „úloha sester v péči o cévní mozkové příhody“, kterého se ujal MUDr. David Černík z ústecké neurologie, konkrétně jednotky intenzivní péče. Velmi zásadním bodem bylo i poslední téma-Dysfagie, screening poruch polykání jako prevence aspirační bronchopneumonie, kde našim zdravotníkům své zkušenosti předala Kateřina Rusková. Kateřina je vrchní sestra ústecké neurologie a členka Angels iniciativy. Angels-initiative je celoevropská organizace jejíž misí je zajistit, aby všichni pacienti s cévní mozkovou příhodou měli přístup ke stejné úrovni péče, ať jsou kdekoli. Neustálé zlepšování kvality péče, rozvíjení znalostí lidí v komunitě Angels, prostřednictvím vzdělávání, podpory, mentorství, sdílení nápadů a poskytování uznání.
Děkujeme za vysokou účast, věříme, že seminář byl pro náš personál velmi přínosný.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu