Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Omezení provozu GYN-POR oddělení

Informujeme vás o plánovaném omezení provozu novorozeneckého a porodnického oddělení z důvodu výmalby prostor. Malování bude probíhat ve dnech od 1.3. do 14.03.2021. Během tohoto vymezeného úseku proto bude NsP schopna přijímat rodičky pouze v akutních případech.

Ostatní případy se budou řešit překladem nebo převozem do jiné porodnice v nejbližším okolí. S tímto postupem jsou obeznámeny nemocnice Litoměřice, Děčín, Liberec, Mladá Boleslav a Mělník. Kontakty na ně naleznete na jejich oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za pochopení, primář Volek Miloš a Gynekologicko-porodnické oddělení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu