Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Otevření zrekonstruovaného oddělení léčebné rehabilitace

Dnes jsme za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje a starostky České Lípy slavnostně otevřeli zrekonstruované lůžkové oddělení léčebné rehabilitace. Toto oddělení bylo založeno v roce 2013, je to tedy přesně 10 let, co se stěhuje do nových, rozšířených prostor. Svou návštěvou nás poctil také první primář oddělení MUDr. Koucký, který oddělení léčebné rehabilitace zakládal, ještě na tehdejší poliklinice v Novém Boru. Jeho příchod vzbudil velkou radost mezi personálem. Rekonstrukcí se zvedla kapacita lůžek z 18 na 28. Nejčastějšími pacienty odd. jsou pacienti neurologičtí (po cévní mozkové obrně), ortopedičtí (po náhradách velkých kloubů) pacienti po operaci páteře a obecně pacienti s akutními i chronickými potížemi zad. Dále se setkáváme s pacienty po dlouhodobé intenzivní péči.

Průměrná délka hospitalizace se pohybuje mezi 11–55 dny a odvíjí se od diagnózy. Oddělení je plně bezbariérové vybavené nejmodernější technikou vč. závěsného systému pro přesun pacientů a nácvik chůze, nácvikovou koupelnou, motomedy, motodlahy, systémy robotické rehabilitace, vč. vybavení cvičeben pro individuální fyzioterapii, ergoterapii. Součástí týmu jsou kromě lékařů, sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů i klinická logopedka a psycholožka.
Celkové náklady budou vyčísleny po obdržení posledních vyúčtování a faktur, předpoklad je 13,5 mil. Kč včetně DPH. Projekt se podařilo realizovat díky finanční podpoře Libereckého kraje formou příplatku mimo základní kapitál ve výši 9 mil. Kč, dále pak nemocnice ve svém finančním plánu vyčlenila dalších 4,5 mil. Kč z fondu oprav a investic.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu