Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Poděkování pí Špakové za dar

Dodatečně děkujeme paní Zdeňce Špakové, která v předvánoční době obdarovala děti z Pediatrického oddělení mnoha různými věcmi. Radost udělala například dětskou výživou, krémy atd.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu