Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Poděkování SZŠ a VOŠ zdravotnické

Tímto bychom chtěli poděkovat studentkám vyšších ročníků SZŠ a VOŠ zdravotnické v České Lípě za jejich vstřícnost, empatii a chápavost změn, které jsou navrhovány, nastavovány a plánovány takřka ze dne na den zejména v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v kraji a s nedostatkem personálu způsobeným vyšší nemocností z řad zaměstnanců. Dlouhodobě jsou nepostradatelnými členy týmu.

Náš druhý velký dík je určen paní ředitelce předmětné školy Mgr. Janě Urbanové za ochotu přizpůsobit výuku a podmínky studia aktuálním potřebám českolipské nemocnice a přesunout povinnou odbornou školní praxi studentek na dřívější lednový termín tak, aby bylo možné doplnit jejich prostřednictvím oslabený personální stav nemocnice.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu