Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Vysvědčení pro absolventky SZŠ

V úterý 31. 05. 2022 došlo k významnému mezníku v životě SZŠ a VOŠ Liberec, odloučené pracoviště Česká Lípa. Historicky prvním absolventkám oboru Praktická sestra v České Lípě bylo slavnostně předáno maturitní vysvědčení. Kromě ředitelky SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec, Mgr. Jany Urbanové, MBA, se předávání zúčastnili i zástupci Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., generální ředitel Ing. Pavel Marek a ředitelka pro ošetřovatelskou péči Mgr. Dana Šperlíková, kteří absolventkám popřáli jak jinak než úspěšný vstup do pracovního života, potažmo hodně štěstí při dalším studiu, a nezapomněli připomenout, že u nás mají dveře vždy otevřené.

Akce se ale zúčastnilo i mnoho dalších významných hostů, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Dan Ramzer, a starostka města Česká Lípa Ing. Jitka Volfová.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu