Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Přítomnost 3. osoby u porodu

Dne 22. 11. 2021 od 00:00 hod. vchází v platnost mimořádné opatření MZČR, které upravuje přítomnost třetí osoby u porodu, a to následovně.

K porodu lze třetí osobu připustit pouze za podmínky, že nevykazuje žádné klinické příznaky onemocnění Covid-19 a zároveň prokáže poskytovateli zdravotních služeb splnění alespoň jedné z těchto podmínek:

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

  • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem,

  • osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu (tj. aplikace poslední dávky) uplynulo nejméně 14 dní. Tuto skutečnost je nutné doložit národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1.

  • od pozitivního RT-PCR testu dané osoby na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Antigenní test (RAT) bude možné absolvovat přímo na porodním sále. Cena testu je 201 Kč a je splatná před příchodem na porodní sál. Platbu lze provést pouze na informacích v přízemí nemocnice (budova A). Před samotným provedením testu bude třetí osoba vyzvána, aby daňovým dokladem prokázala jeho úhradu.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu