Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Prohlášení ke strategii očkování

Vážení spoluobčané,

naše zařízení, stejně jako Město Česká Lípa, Liberecký kraj apod. nezodpovídají za preferenční politiku České republiky. Všechna nařízení týkající se očkování jsou výhradně v kompetenci Vlády ČR, a proto nelze jednat jinak než v souladu s očkovací strategií nastavenou našimi vládními orgány.

Laicky řečeno – aktuálně není možné očkovat jiné osoby než ty, jenž mohou být dle vyhlášek právě teď očkovány. Těmito skupinami osob jsou senioři starší 80 let včetně a všichni zdravotničtí pracovníci. Proočkováním rovněž prochází pacienti starší 65 let, kteří jsou zároveň dlouhodobě hospitalizovaní na oddělení LDN v českolipské nemocnici. V žádném případě nelze očkovat osobu nespadající ani do jedné z výše uvedených skupin. Telefonování do nemocnice, přešlapování na chodbě ani psaní našemu řediteli tento postup nemůže nijak zvrátit.

Hlavním důvodem je především to, že prioritně ještě stále probíhá a v nejbližších týdnech dále probíhat bude proočkovávání zaměstnanců nemocnic a domovů pro seniory, ambulantních a praktických lékařů. Očkování osob 80+ se bude následně odvíjet od množství dodaných vakcín, přičemž množství přislíbené vakcíny, dle dosavadních informací, nepokryje ani zájem všech registrovaných osob 80+ v čase bezprostředně následujícím po proočkování zdravotníků.

Sledujte prosím aktuality na webových stránkách NsP Česká Lípa, a.s. Jakmile budou proočkovány skupiny osob, které byly vládou strategicky upřednostněny, bude možné nastavovat další postupy. Všechny informace budou zveřejněny s dostatečným předstihem.

Pro jakékoli další informace ohledně očkování využijte, prosím, kontaktní linku 1221, nebo se obracejte na MZ ČR.

Děkujeme za pochopení.

Vaše nemocnice

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu