Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Pronájem vozu od spol. Business Lease

Touto cestou bychom chtěli poděkovat leasingové společnosti Business Lease, která s vidinou pomoci během pandemie zapůjčila naší nemocnici osobní vůz značky Škoda Octavia Combi. Tento projekt byl zorganizován společností McCann Erickson Prague v rámci projektu „POMOC NEMOCNICÍM“, a to ve spolupráci s reklamní agenturou AIRBUZZ, s.r.o. Praha, jejíž prostřednictvím bylo umožněno propojení jejich klienta – společnosti Business Lease – se spol. McCann a potažmo nemocnicí.

„Účelem tohoto hodnotného projektu byla především snaha zjednodušit naší organizaci logistiku při nutnosti převozu zdravotnického materiálu a pomůcek, vakcín, ochranných obleků aj. Sekundárně bylo vozidlo využíváno také k nezbytným služebním cestám na jednání s okolními nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami,“ doplnil ekonomický ředitel českolipské nemocnice Ing. Petr Urban.

Vůz byl nemocnici poskytnut k bezplatnému užívání na dobu tří měsíců, a následně byl, z rozhodnutí samotné firmy Business Lease, tento neplacený pronájem prodloužen o jeden další měsíc. Dle našeho názoru společnost tímto svým gestem zcela naplnila svých pět zásad – úsměv, upřímnost, rychlá pomoc, osobní a inovativní přístup.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu