Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Prosíme, noste roušky

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST - AKTUALIZACE K 31. 10. 2022

Všechny osoby (mimo zaměstnanců NsP), které se pohybují v prostorách Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. (tj. na lůžkových i nelůžkových odděleních, v ambulancích a odborných poradnách, ve společných prostorách NsP jako jsou chodby, bistro, lékárna atd.) mají povinnost nosit roušku (příp. respirátor). Zaměstnanci jsou povinni nosit roušku při kontaktu s pacientem.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu