Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Průběžné vzdělávání zaměstnanců

Deset našich zaměstnanců, kteří často přicházejí do styku s veřejností a z hlediska komunikace mnohdy potřebují nejen rychle, ale hlavně efektivně reagovat a jednat pod tlakem, absolvovalo v rámci projektu Kaleidoskop podnikového vzdělávání II. dvoudenní kurz STRES A JEHO ODSTRAŇOVÁNÍ.

Minulý týden proběhl dva dny trvající kurz TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE pro management, vedoucí správních úseků, primáře a vedoucí nezdravotnické pracovníky. Cílem kurzu bylo nejen poznat nové spolupracovníky v mimopracovním prostředí, ale hlavně zlepšit komunikaci a vztahy mezi účastníky, popř. odhalení a řešení problémů mezi nimi.

Děkujeme společnosti Everesta, s. r. o. za velmi nápadité a přínosné kurzy a semináře, kterými nás v rámci projektu Kaleidoskop provází již od konce minulého roku.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu