Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Školení lékařů a nelékařů

Tento týden bylo ve všech našich zasedacích místnostech opravdu rušno. Kromě celodenní výuky češtiny ukrajinských lékařů a nelékařů u nás v rámci projektu Kaleidoskop podnikového vzdělávání II. proběhl v pořadí již třetí letošní dvoudenní kurz Strategického řízení, plánování, rozhodování a myšlení pro staniční sestry.

Včerejší odpoledne pak patřilo Vědecko-vzdělávacímu semináři Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Námětem se tentokrát stala Perioperační medicína I. a po krátkém přivítání MUDr. Šajgalíkem, EDAIC, EDIC, primářem ARO, přišly na řadu tři vzdělávací bloky na téma Nutrice před operací a perorální příjem, Anemie, Koncept Patient Blood Management se zaměřením na sideropenickou anemii.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu