Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Slavnostní zahájení školního roku na zdravotní škole

Dnes byl zahájen nový školní rok odloučeného pracoviště v České Lípě Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec. To nově sídlí v budově Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, 28. října, a studentkám, kterých je v České Lípě již 100, nabízí nové učebny i učebny důležité pro jejich praktickou výuku. Studentky 1. ročníku oboru praktické sestra, kterých nastoupilo celkem 26, a také jejich rodiče, měly možnost do nových prostor nahlédnout.
Českolipská nemocnice je již třetím rokem sociálním partnerem školy, pomáhá škole s vybavením odborných učeben, prezentací daného zdravotnického oboru a samozřejmě v nemocnici studentky vykonávají svou praxi.

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu