Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Stanice COVID-19

Českolipská nemocnice v současné době zajišťuje zdravotní péči o celkem 12 pozitivních pacientů na onemocnění COVID – 19. Původně pro ně byla vyčleněna lůžka Oddělení léčebné rehabilitace s kapacitou 8 standardních lůžek a další 4 lůžka byla vyčleněna na Oddělení ARO.

V současné době probíhají v českolipské nemocnici komplexní opatření tak, aby tato kapacita byla výrazně navýšena. Dochází k přesunu několika oddělení. Cílem se od dnešního večera, 15.10.2020, stane vytvoření nové Stanice COVID-19 s kapacitou 32 standardních lůžek (původně umístěno Interní oddělení). Nadále se počítá s 5 lůžky na Oddělení ARO, v případě potřeby je možné tuto kapacitu dále navýšit, pro potřeby je připraveno využít prostory chirurgické intenzivní péče. Díky investici, která v nemocnici proběhla, je na všech pokojích nové Stanice COVID-19 centrální rozvod medicinálního kyslíku.

V současné době probíhá v nemocnici akutní péče o pacienty, je utlumena činnost neurologie se zachováním život ohrožujících stavů, Oddělení léčebné rehabilitace, Ortopedicko-traumatologického oddělení, dochází k útlumu plánované operativy.

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu