Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Účast na Veletrhu práce 3. LF UK

V úterý 23. 11. jsme se zúčastnili Veletrhu práce TRIMED JOB, který se konal na 3. LF UK v Praze. Naším cílem bylo představit studentům a budoucím absolventům fakulty českolipskou nemocnici, seznámit je s nabídkou stáží, praxí a stipendií, které nabízíme, a přiblížit jim možnosti pracovního uplatnění a výhody zaměstnání v naší nemocnici po ukončení studia.

Studenti se zároveň mohli zúčastnit ankety, jejíž hlavní přínos sledujeme především v monitoringu zaměstnaneckých preferencí vedoucích ke spokojenosti na pracovišti. Protože spokojení zaměstnanci jsou základem úspěchu organizace.

Na závěr nezbývá než poděkovat studentům za jejich ochotu věnovat nám pár minut svého času, pořadatelům, kteří měli – tak jako každý rok – velmi dobře zvládnutou organizaci, a v neposlední řadě také MUDr. Šachovi z odd. Radiodiagnostiky, který nás podpořil svou přítomností a odpovídal na odborné dotazy studentů.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu