Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Účast NsP na veletrzích

Českolipská nemocnice se zúčastnila hned dvou pracovních veletrhů v Olomouci.

Ten první – Veletrh práce ve zdravotnictví – hostil olomoucký Clarion Congress Hotel. Akce byla určena nejen medikům, ale všem zdravotníkům od studentů středních zdravotnických škol po čerstvé absolventy fakult lékařských, farmaceutických a ošetřovatelských oborů. Návštěvníci nejen z ČR, ale i nedalekého Slovenska měli možnost se tu seznámit s benefity, stipendijními programy, možnostmi stáží a praxí a dalšími projekty naší nemocnice.

Druhou akcí, které se nemocnice zúčastnila o den později, byla Burza zaměstnavatelů 2022. Ta byla pořádána Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a jejím cílem bylo představení co nejvíce zdravotnických zařízení na území ČR. Burza se zaměřovala především na zvýšení informovanosti studentů vyšších ročníků lékařské fakulty o možnostech zaměstnání v různých zdravotnických organizacích – o oborech, benefitech, vzdělávání, pracovním týmu a příležitostech, které jednotlivé nemocnice svým potenciálním uchazečům nabízí. My jsme budoucím lékařům nabídli možnost praxí, stipendijní program a také nový program pro budoucí praktické lékaře.

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu