Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Vítání studentek do praxe

To je neskutečné, jak to utíká… Přijde nám, že to bylo včera, co jsme vítali do praxe studentky oboru ošetřovatel a praktická sestra SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec, detašované pracoviště Česká Lípa, a on už je to rok a máme za sebou další vítání!

Tentokrát už jsme ale vítali do praxe studentky výše uvedených zdravotnických oborů ze SZŠ a SOŠ Česká Lípa. Paní ředitelka Kubátová Ortová tak mohla poprvé oficiálně uvést do praxe „svá“ děvčata (to je poznámka hlavně směrem k chlapcům, které tímto zveme, ať se zastaví na Dnu otevřených dveří českolipské „zdrávky“ dne 24. listopadu – zdravotnictví už dávno není pouze pro dívky).

Stejně jako v minulém roce se akce zúčastnili zástupci vedení nemocnice, a to ředitelka pro ošetřovatelskou péči NsP, personální ředitelka NsP, zástupkyně ředitelky SZŠ Česká Lípa pro zdravotnické obory, vrchní a staniční sestry NsP a vedoucí tříd ošetřovatelek a praktických sester pro odborné praxe. Děvčata, vítejte mezi námi a ať se daří!

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu