Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Září - měsíc vzdělávání

Září je v nemocnici pro zdravotníky na vzdělávání opravdu pestré. Již včera se někteří z nich zúčastnili akreditovaného kurzu ČAS na téma „Žilní vstupy“, který nemocnice pořádala společně se společností HARTMANN – RICO a. s. Program byl nabitý a zájem veliký. Obsahem se seminář věnoval například sterilnímu balíčku MediSet, prevenci infekcí nebo rizikům žilních vstupů.

Do konce měsíce jsou naplánovány nejméně další dvě vzdělávací akce - Workshop Biografie seniora v teorii i praxi a kurz Péče o stomie.

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu