Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Nemocnice

O nás

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je významné zdravotnické zařízení, jehož 100% vlastníkem je Liberecký kraj. Každoročně zabezpečuje ambulantní a hospitalizační péči přibližně 120 000 obyvatel Českolipska, a to v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění. Díky snadné dostupnosti je také důležitým centrem zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku a pro zvýšený počet pacientů z řad turistů hojně navštěvujících nedaleká rekreační střediska. Nemocnice má k dispozici celkem 488 lůžek.

Z historie

Prvním komplexnějším zařízením pro oblast poskytování zdravotní péče na Českolipsku byl Špitál sv. Vavřince, který se nacházel poblíž Vodního hradu. Ten byl s největší pravděpodobností zřízen cisterciáckým klášterem v Mnichově Hradišti. Účely špitálu byly především dva – jednak měl poskytovat útulek vybraným přestárlým osobám, o jejichž zabezpečení bylo postaráno z odkazu zbožných osob, a jednak poskytování ošetřovatelské péče pocestným, kteří do České Lípy přicházeli vyčerpaní po dlouhém a útrpném putování. Špitál sv. Vavřince na svém místě setrval až do požáru, který v roce 1787 zasáhl celé město.

V roce 1892 byla založena Všeobecná veřejná nemocnice. Jednalo se o první městskou nemocnici, jinak známou také jako Nemocnice Pod Holým vrchem, a to právě proto, že se nacházela v klidném prostředí promenády směrem na kopec s názvem Holý vrch.

Nemocnice byla využívána pro léčbu jak těžce zraněných osob, které byly přiváženy místními hasiči, tak i lidí, kteří byli stiženi náhlou nevolností na veřejnosti. Péči dalších nemocných zajišťovali v té době převážně příbuzní v domácím prostředí.

Nemocnice měla původně 90 lůžek, a její součástí byl i přistavený přízemní domek pro milosrdné sestry, který nechal – částečně na své náklady a částečně z prostředků sbírek – postavit děkan Raimund Fuchs. V roce 1937 byl za hlavní budovou vybudován pavilon pro léčení infekčních chorob.

V roce 1909 byl založen tzv. Okresní starobinec pod Špičákem a během první světové války byly ve městě zřízeny také vojenské lazarety pro léčbu raněných a nemocných vojínů. Nacházely se v tehdejší chlapecké měšťance a v městském sále Apollo.

Ve 30. letech minulého století přibylo do sítě zdravotnických zařízení také Sanatorium MUDr. Cozla, kde byla poskytována speciální privátní lékařská péče, a v němž byly realizovány porody. Sanatorium se nacházelo v novostavbě v dnešní ulici Čs. Armády.

Před koncem 2. světové války byl v dřívější české škole zřízen vojenský lazaret pro zraněné vojáky. Po válce v roce 1950 byl na nemocnici přeměněn bývalý Okresní starobinec, který stával v blízkosti současné nemocnice. Do něho byla umístěna chirurgie, gynekologie a porodnice. Tento objekt sloužil svému účelu až do roku 1981, byť jeho prostorové řešení bylo provizorní.

Během let 1951-52 bylo v České Lípě zřízeno také Středisko praktických lékařů a byl založen Okresní ústav národního zdraví.

Výstavba současné nemocnice začala 10. září 1976, kdy byl položen první základní kámen ke stavbě nové nemocnice podle návrhu architekta Víta Obrtela. V roce 1981 pak byla nemocnice oficiálně uvedena do provozu, a mj. tak nahradila i funkci tehdejší nemocnice alias bývalého Okresního starobince pod Špičákem.

Od té doby prošla nemocnice mnoha přeměnami a v současné době si zachovává statut moderního a významného zdravotnického zařízení Libereckého kraje.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu