Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle následujících závazných předpisů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  • Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

  • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (zejména část 39)

Ochrana osobních údajů je jednou z priorit nemocnice, protože si uvědomujeme, jak citlivá záležitostí to je právě v nemocnici.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a spisové služby, přičemž mimořádnou pozornost věnujeme nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Pověřenec

Od 17. 9. do odvolání bude pověřenec vzhledem k epidemiologické situaci pracovat distančně z domova – je možné využít telefonický i mailový kontakt! Děkujeme.

Podle Nařízení EU 2016/679 má nemocnice povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který má na starosti na starosti metodiku zpracování osobních údajů a s tím spojenou komunikaci. Naším pověřencem je smluvní externí poradce Ing. Václav Brožek.

Případné dotazy, náměty, připomínky a práva u něho můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím e‑mailu vaclav.brozek@nemcl.cz, mobilního telefonu 736 540 520 nebo osobně v kanceláři 211 (na ředitelství v poliklinice - 2. patro), obvykle každý první a třetí čtvrtek v měsíci od 8–11 hodin (ideálně se předem ohlaste telefonicky).

Pro druhé pololetí 2020 jsou plánovány termíny:

  • 02. 07. a 16. 07.

  • 13. 08. a 27. 08.

  • 10. 09. a 17. 09.

  • 01. 10. a 15. 10.

  • 05. 11. a 19. 11.

  • 03. 12. a 17. 12.

Výjimečně může být některý termín pozměněn (z provozních důvodů, onemocnění apod.). Před případnou návštěvou si zde prosím ověřte, zda nebylo nutné určit náhradní termín.

Koordinátor

Koordinátorem zabezpečujícím účinnou komunikaci a řešení záležitostí GDPR mezi nemocnicí a pověřencem, a dále uvnitř nemocnice, je Ing. Alena Brodská, která u nás pracuje na pozici manažerky kvality.

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu