Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR) je zajišťována podle následujících závazných předpisů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  • Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

  • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (zejména část 39).

Kvalitní GDPR je jednou z priorit nemocnice, protože si uvědomujeme citlivost a zneužitelnost údajů všeobecně i ve vztahu k poskytované zdravotní péči.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých úhlů pohledu, tj. dbáme na vhodnou edukaci personálu, vydávání řídících dokumentů, zlepšování ochrany v rámci informačních technologií, softwaru a spisové služby. Mimořádnou pozornost věnujeme nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Pověřenec

Podle Nařízení EU 2016/679 má nemocnice povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který má na starosti na starosti metodiku zpracování osobních údajů a s tím spojenou komunikaci. Naším pověřencem pro GDPR je smluvní externí poradce Ing. Václav Brožek.

Případné dotazy, náměty, práva a připomínky mohou být uplatněny prostřednictvím e‑mailu vaclav.brozek@nemcl.cz, na tel. č. 736 540 520 nebo osobně v kanceláři 211 na ředitelství Polikliniky. Pověřenec je obvykle osobně přítomen každý první a třetí čtvrtek v měsíci od 8 do 11 hodin. Návštěvu je vhodné předem telefonicky ohlásit.

Koordinátor

Koordinátorem zabezpečujícím efektivní komunikaci a řešení záležitostí GDPR mezi nemocnicí a pověřencem a uvnitř nemocnice je Ing. Alena Brodská, manažerka kvality.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu