Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Dar společnosti Clarios Česká Lípa spol. s r.o.

Společnost Clarios Česká Lípa spol. s r.o. darovala českolipské nemocnici celkem čtyři nové startovací baterie pro dieselagregáty. Tyto agregáty jsou pro nemocnici nepostradatelné, a to v rámci zabezpečení systému dodávky elektrické energie v případě problémů s veřejnou sítí. Nepřerušená dodávka elektrické energie je absolutně nezbytná zejména pro pacienty, kteří jsou závislí na přístrojích. Dnešní doba pandemie onemocnění COVID-19 počet těchto pacientů ještě umocňuje. „ Daru si velice vážíme, zvyšuje jistotu celého provozu našeho zdravotnického zařízení při výpadku elektrické energie,“ poděkoval společnosti generální ředitel nemocnice Ing. Pavel Marek s tím, že v praktickém pohledu na nich opravdu může záviset zdraví pacientů.

Do spolehlivosti a modernizace diselagregátů nemocnice průběžně významně investuje. Zásadním vylepšením byla instalace nové automatiky a řízení otáček umožňující tzv. start pod zatížením, dále se instalovalo nové naftové hospodářství, nové nádrže chladící vody, nová vrata, propojení budovy optickým kabelem pro telemetrii, nové potrubí chladící vody a instalace předizolovaného potrubí topení.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu