Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Město Česká Lípa poskytlo nemocnici neinvestiční dotaci

Zastupitelstvo města Česká Lípa se dne 4. 5. 2022 usneslo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve prospěch Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. ve výši 270.240 Kč.

Dotace byla poskytnuta z programu města na podporu registrovaných sociálních služeb a je součástí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené Libereckým krajem.

Více viz přiložená tisková zpráva.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu