Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Odběry na onemocnění COVID-19 i pro pedagogické pracovníky

V českolipské nemocnici je v provozu odběrové místo pro vyšetřování na onemocnění COVID-19 metodou PCR, pro pedagogické pracovníky antigenními testy. Liberecký kraj spustil jednotný on-line portál pro objednávání odběrů. Díky jednotnému portálu si můžete vybrat pro Vás nejvhodnější místo i čas na testování. Platí, že zájemci o testování, pacienti na základě doporučení Krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře, samoplátci i pedagogičtí pracovníci se objednávají do online systému, který je umístěn na webových stránkách www.nemcl.cz, případně na www.kraj-lbc.cz. Samoplátci musí nejprve provést platbu za odběr bankovním převodem, až poté je možná registrace. Tlačítko pro objednání naleznete níže.

Provoz odběrového místa v pracovní dny:

Po – Pá          
7.30 – 8.00 hod. – pouze akutní pacienti s příznaky bez objednání na základě doporučení praktického lékaře a s vystavenou elektronickou žádankou (podmínka-pouze pokud není volno v objednávkovém systému)

Po  
8.00 – 10.00 objednaní pacienti v online systému na základě doporučení lékaře, KHS nebo objednaní samoplátci (neobjednané pacienty není možné
z kapacitních důvodů testovat)
10.00 – 14:00 pouze pedagogičtí pracovníci objednaní v online systému (neobjednaní pedagogičtí pracovníci není možné z kapacitních důvodů testovat)

Út                   
8.00 – 12.00 objednaní pacienti v online systému na základě doporučení lékaře, KHS nebo objednaní samoplátci (neobjednané pacienty není možné
z kapacitních důvodů testovat)

St                   
8.00 – 10.00 objednaní pacienti v online systému na základě doporučení lékaře, KHS nebo objednaní samoplátci (neobjednané pacienty není možné
z kapacitních důvodů testovat)
10.00 – 14:00  pouze pedagogičtí pracovníci objednaní v online systému (neobjednané pedagogické pracovníky není možné z kapacitních důvodů testovat)

Čt                   
8.00 – 12.00 objednaní pacienti v online systému na základě doporučení lékaře, KHS nebo objednaní samoplátci (neobjednané pacienty není možné z kapacitních důvodů testovat)
10.00 – 14:00 pouze pedagogičtí pracovníci objednaní v online systému (neobjednané pedagogické pracovníky není možné z kapacitních důvodů testovat)

Pá                   
8.00 – 12.00 objednaní pacienti v online systému na základě doporučení lékaře, KHS nebo objednaní samoplátci (neobjednané pacienty není možné z kapacitních důvodů testovat)


Víkend
8.30 – 9.00 hod.         
akutní pacienti bez objednání na základě doporučení lékaře a s vystavenou elektronickou žádankou (podmínka-pouze pokud není volno v objednávkovém systému)
9.00 – 11.00 hod.       
objednaní pacienti v online systému na základě doporučení lékaře, KHS nebo objednaní samoplátci (neobjednaní pacienti není možné z kapacitních důvodů testovat)

V případě dotazů k odběrovému místu lze kontaktovat v pracovních dnech v čase mezi 8:00 až 12:00 hodinou telefonní číslo 739 500 430.

Odběrové místo je umístěno v areálu nemocnice, ve stanu u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti budově KHS - viz. příloha mapa.

POSTUP TESTOVÁNÍ PRO PACIENTY NA VYŽÁDÁNÍ LÉKAŘEM, KHS, PRO SAMOPLÁTCE A NOVĚ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY JE POPSÁN NÍŽE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Postup testování

Pacienti na vyžádání lékaře, KHS

1.    žadatel (lékař, KHS) musí vystavit žádanku ÚZIS

2.    po vystavení elektronické žádanky se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace

3.    pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů

4.    1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5.    pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku

6.    pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti

7.    výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.

Samoplátci

1.   samoplátce uhradí na bankovní účet NsP ČL, a.s. stanovenou cenu testu, která je 2 256 Kč (cena se skládá z ceny za odběr a vyšetření 1 756 Kč a z ceny za administrativní zpracování 500 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem.
Nezbytné podklady k platbě:
číslo účtu = 183452738 / 0600
variabilní symbol = rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného
poznámka pro příjemce = příjmení, jméno – COVID

2.    pacient se objedná prostřednictvím webové aplikace

3.    pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů 

4.    1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5.    pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku  

6.    pacient bude mít připraven průkaz totožnosti

7.    před odběrem bude provedena kontrola uskutečněného bankovního převodu ze strany samoplátce

8.    výsledek bude zaslán pacientovi formou SMS zprávy

9.    pro ty, kdo jsou testováni od pondělí do soboty platí-písemný výsledek a certifikát bude připraven k vyzvednutí následující den po odběru po předložení dokladu totožnosti v laboratoři – budova A nemocnice, 4. patro, příjmové okno Oddělení klinických laboratoří v pracovní dny mezi 11:00 – 18:00 hod. Pro ty, kdo jsou testováni v neděli platí - výsledek je k dispozici v pondělí v odpoledních hodinách.


Pedagogičtí pracovníci

1.    pedagogický pracovník se objedná prostřednictvím webové aplikace k absolvování antigenního testování na onemocnění COVID-19

2.   na testování se NEOBJEDNÁVAJÍ ti pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID 19 izolaci a karanténu a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dní od prvního testu PCR s pozitivním výsledkem

3.   na testování se NEOBJEDNÁVAJÍ ti pedagogičtí pracovníci, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test PCR s negativním výsledkem.

4.   z důvodu možného přenosu infekce mezi pedagogické pracovníky se NEOBJEDNÁVAJÍ pedagogičtí pracovníci, kteří mají příznaky COVID 19. Ti kontaktují svého praktického lékaře, který zhodnotí jejich zdravotní stav a vystaví elektronickou žádanku.

5.   pedagogický pracovník se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pedagogických pracovníků

6.   pedagogický pracovník se prokáže Potvrzením o zaměstnání pedagogického pracovníka pro účely vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, dále kartičkou pojištěnce a průkazem totožnosti

7.   1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

8.   pedagogický pracovník bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest – roušku

9.   pedagogický pracovník vyčká na odběrovém místě pro předání výsledku a edukačního materiálu MZČR

10.   v případě pozitivního výsledku u bezpříznakového pedagogického pracovníka podstoupí pedagogický pracovník další kontrolní odběr na onemocnění COVID-19 metodou PCR, výsledek mu bude sdělen formou SMS a v případě pozitivity bude informovat o výsledku svého praktického lékaře pro vystavení karantény a izolace

11.   v případě pozitivního výsledku příznakového pedagogického pracovníka se další odběr neprovádí, pracovník kontaktuje svého praktického lékaře pro vystavení karantény a izolace.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu