Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Pravidla pro návštěvy

S účinností od 1. září na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR platí pro návštěvy následující pravidla:
1. Ve všech budovách nemocnice je povinnost zakrytí horních cest dýchacích rouškou. Při opomenutí je možné zakoupit v nemocniční lékárně či na informacích nemocnice.
2. U všech vstupů do budov nemocnice jsou umístěny dávkovače pro dezinfekci rukou.
3. Pro návštěvy platí:
o u jednoho pacienta je povolena návštěva maximálně dvou osob ve stejném čase
o doba návštěvy je doporučena maximálně na 15 minut
o návštěvní doba je stanovena denně v čase mezi 14.30 až 17.00 hodinou
o pokud vykazujete příznaky virového onemocnění, nebude návštěva povolena
o pokud je možné, upřednostněte návštěvu ve venkovních prostorách
o shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Děkujeme za respektování,
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu