Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Změna místa pro testování na onemocnění COVID – 19

Od zítřejšího dne, tedy 7. října, najdou zájemci o testování na onemocnění COVID–19 odběrové místo v nových prostorách. Odběrové místo bude umístěno rovněž v areálu nemocnice, ve stanu u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti budově KHS - mapa červený bod. V tomto prostoru bylo odběrové místo umístěno již v jarních měsících.

Stále platí, že všichni zájemci o testování, pacienti na základě doporučení Krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře, i samoplátci, se musí registrovat do online systému, který je umístěn na webových stránkách www.nemcl.cz, případně na www.kraj-lbc.cz. Samoplátci musí nejprve provést platbu za odběr bankovním převodem, až poté je možná registrace.

Odběrové místo je v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa v provozu každý pracovní den v čase od 8 do 12 hodin, o víkendech poté v čase od 9 do 11 hodin. V případě dotazů k odběrovému místu lze kontaktovat v pracovních dnech v čase mezi 8:00 až 12:00 hodinou telefonní číslo 739 500 430.

Postup pro obě skupiny pro absolvování odběrů:

a) Pacienti na vyžádání lékaře, KHS

1. žadatel (lékař, KHS) musí vystavit žádanku ÚZIS

2. po vystavení elektronické žádanky se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace na www.nemcl.cz

3. pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů

4. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5. pacient bude mít na místě vlastní ochranu dýchacích cest - roušku

6. pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti

7. výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.

b) Samoplátci

1. samoplátce uhradí na bankovní účet NsP ČL, a.s. stanovenou cenu testu, která je 2 256 Kč (cena se skládá z ceny za odběr a vyšetření 1 756 Kč a z ceny za administrativní zpracování 500 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem.

Nezbytné podklady k platbě:

číslo účtu = 183452738 / 0600

variabilní symbol = rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného

poznámka pro příjemce = příjmení, jméno – COVID

2. po úhradě se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace na www.nemcl.cz

3. pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů

4. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5. pacient bude mít na místě vlastní ochranu dýchacích cest - roušku

6. pacient bude mít připraven průkaz totožnosti

7. před odběrem bude provedena kontrola uskutečněného bankovního převodu ze strany samoplátce

8. výsledek bude zaslán pacientovi formou SMS zprávy

9. písemný výsledek a certifikát bude připraven k vyzvednutí následující den po odběru po předložení dokladu totožnosti v laboratoři – budova A nemocnice, 4. patro, příjmové okno Oddělení klinických laboratoří v pracovní dny mezi 11:00 – 18:00 hod.

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu