Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Projekty financované EU

Modernizace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s. - Navýšení laboratorních kapacit pro PCR testování

 • Dotace z operačního programu: Integrovaný regionální operační program

 • Cíl projektu: Realizace projektu je zaměřena na aktivity týkající se jednak rozvoje péče zejména o pacienty s COVID-19 a dále aktivity týkající se zvýšení odolnosti systému prostřednictvím rozvoje přístrojového vybavení pro obory péče navázané na urgentní příjem. Jedná se o přístroje pro testování pacientů a diagnostikování pacientů, o následné nemoci spojené s průběhem COVID-19, které vyvolávají potřebu vyššího množství zdravotní techniky.

 • Realizace: 2022

 • Maximální částka dotace: 1 317 558,90 Kč

Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Patologie

 • Dotace z operačního programu: Operační program Životní prostředí

 • Cíl projektu: Stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy - objektu patologie, díky nimž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

 • Realizace: 2019-2020

 • Maximální částka dotace: 4 795 560 Kč

Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Jídelna

 • Dotace z operačního programu: Operační program Životní prostředí

 • Cíl projektu: Stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy - objektu jídelny, díky nimž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

 • Realizace: 2019-2020

 • Maximální částka dotace: 4 261 779 Kč

Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Dialýza

 • Dotace z operačního programu: Operační program Životní prostředí

 • Cíl projektu: Stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy - objektu dialýzy, díky nimž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

 • Realizace: 2019-2020

 • Maximální částka dotace: 1 310 390 Kč

Nemocniční informační systém

 • Dotace z operačního programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 • Název projektu: Nemocniční informační systém

 • Cíl projektu: Předmětem předkládaného projektu je pořízení zcela nového nemocničního informačního systému, a to včetně pořízení nových serverů do hlavní i záložní serverovny z důvodu zajištění dostupnosti a dále budou také vyměněny přístupové switche v datových rozvaděčích.

 • Maximální částka dotace: 12 735 047,65 Kč

Modernizace vybavení intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Dotace z operačního programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 • Název projektu: Modernizace vybavení intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení, důraz je kladen nejen na zvyšování komfortu pacientů, ale rovněž obsluhujícího personálu.

 • Maximální částka dotace: 30 502 417,45 Kč

Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Dotace z operačního programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 • Název projektu: Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. V rámci zobrazovacích metod projekt umožní pacientům absolvovat tato vyšetření bez omezení komfortu a se sníženou radiační zátěží. Cílem robotizace je pořízení takových diagnostických a terapeutických zařízení a přístrojů, které výrazně pomáhají pacientům při rehabilitační terapii ulehčí  práci terapeutů v obtížném procesu reedukace pohybu pacienta.

 • Maximální částka dotace: 19 758 709,00 Kč

Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Dotace z operačního programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 • Název projektu: Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Cíl projektu: Realizací projektu bude výrazně zlepšena dostupnost zdravotní péče, zvýšen komfort pro pacienty i indikující lékaře, snížena radiační zátěž a zajištěno specializační vzdělávání radiologů. Radiodiagnostické oddělení bude vybaveno jednou z nejmodernějších zobrazovacích metod a nemocnice bude nyní moci obsloužit více pacientů v kratších čekacích dobách.

 • Maximální částka dotace: 30 612 750,00 Kč

Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Dotace z operačního programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 • Název projektu: Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Cíl projektu bude naplněn prostřednictvím vybavení centrálních operačních sálů moderní technikou pro kvalitní péči obyvatel regionu, pro zkvalitnění služeb v oblasti péče o zdraví a podmínek života obyvatel regionu.

 • Maximální částka dotace: 30 029 758,80 Kč

Laboratorní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Dotace z operačního programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 • Název projektu: Laboratorní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Cíl projektu: Realizace projektu umožní dosáhnout vysoké míry standardizace laboratorních procesů a snížit podíl lidského faktoru, zavedením automatizace pak snížit chybovost, zvětšit přesnost a rychlost výsledků analýz. Budou zohledněny nejnovější normy v oblasti bezpečnosti práce, provozní hygieny, zajištění bezpečnosti a komfortu pacienta.

 • Maximální částka dotace: 6 822 835,25 Kč

Obnova lůžkového vybavení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Dotace z operačního programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 • Název projektu: Obnova lůžkového vybavení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

 • Cíl projektu: Vzhledem k neustálému vývoji léčebných metod a postupně se měnícímu zdravotnímu stavu obyvatel je nutno reagovat i změněnou skladbou a úrovní poskytovaných služeb v lůžkových zařízeních s cílem zajistit vysokou kvalitu zdravotní péče. Cíl projektu bude naplněn prostřednictvím vybavení nemocnice novými lůžky s příslušenstvím pro kvalitní péči obyvatel regionu, pro zkvalitnění služeb v oblasti péče o zdraví a podmínek života obyvatel regionu.

 • Maximální částka dotace: 15 793 552,50 Kč

Komunikace a mobilita bez bariér

 • Dotace z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2

 • Název projektu: Komunikace a mobilita bez bariér

 • Cíl projektu: Projekt má v plánu zabezpečit modernizaci přístrojového vybavení, konkrétně půjde o nákup komunikačního a signalizačního systému sestra - pacient, které zajišťuje hovorový, optický a akustický kontakt pacienta s personálem (tj. obousměrnou komunikaci pacient - sestra a přivolání obsluhy k pacientovi na pokoj). Moderní komunikační systémy zároveň umožňují pacientům poslech zábavného programu. Dále bude v rámci projektu modernizováno lůžkové vybavení - celkem 100 nemocničních polohovacích lůžek.

 • Celková částka dotace : 5 989 500,00 vč. DPH

Modernizace centrálních operačních sálů

 • Dotace z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2

 • Název projektu: Modernizace centrálních operačních sálů

 • Cíl projektu: Projekt má v plánu zabezpečit modernizaci přístrojového vybavení, konkrétně půjde o nákup 3 ks endoskopických věží, 2 operačních stolů, 2 plně vybavených anesteziologických přístrojů s plnou monitorací, 1 anesteziologického přístroje bez monitorace vitálních funkcí, 1 ultrazvuku pro anestezii/resuscitačníoddělení, celkem tedy 9 ks přístrojů.

 • Celková částka dotace: 10 430 200,00 vč. DPH

Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP Česká Lípa

 • Českolipská nemocnice uspěla s projektem na modernizaci rentgenového vybavení

 • Operační program: ROP NUTS II Severovýchod

 • Název projektu: Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP CL

 • Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01149

 • Financování: Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Iktová jednotka v NsP Česká Lípa, přístrojové vybavení - IC Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

 • Dotace z operačního programu: Integrovaný operační program

 • Název projektu: Přístrojové vybavení-IC Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

 • Cíl projektu: Cílem tohoto projektu, který je rozvržen do etap a skončit by měl během letošního podzimu, je docílit stav vybavenosti iktové jednotky v České Lípě na předepsané evropské úrovni, kterou definuje Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky a tedy zlepšit kvalitu a dostupnost péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

 • Dotace: 20 862 668,60,- Kč vč. DPH. Spoluúčast Libereckého kraje je 3,7 mil. Kč.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu