Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Správní úseky

Útvary úseku generálního ředitele

Generální ředitel

Ing. Pavel Marek
+420 487 954 002
pavel.marek@nemcl.cz

Asistentka generálního ředitele

Věra Mikolášková
+420 487 954 002
vera.mikolaskova@nemcl.cz

Manažerka kvality

Ing. Alena Brodská
+420 487 954 038
alena.brodska@nemcl.cz

Marketingový specialista

Tereza Sutor
+420 487 954 572
tereza.sutor@nemcl.cz

Technik BOZP a PO

Ing. Vladimír Vaško
bozptechnik@nemcl.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Václav Brožek
vaclav.brozek@nemcl.cz

Advokát

Mgr. Svatopluk Čech
svatopluk.cech@nemcl.cz

Zdravotní péče

Ředitel pro zdravotní obory

MUDr. Jiří Nováček
+420 487 954 003
jiri.novacek@nemcl.cz

Ředitelka pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Dana Šperlíková
+420 487 954 005
dana.sperlikova@nemcl.cz

Technický a provozní úsek

Technický a provozní ředitel

Jan Mencl, DiS.
+420 487 954 950
jan.mencl@nemcl.cz

Vedoucí oddělení zdravotnické techniky

Ing. Jaroslav Zdobinský
+420 487 954 052
jaroslav.zdobinsky@nemcl.cz

Vedoucí archivní, spisové a informační služby

Petra Sochová
+420 487 954 085
petra.sochova@nemcl.cz

Vedoucí nákupu VZ a N

Ing. Lukáš Mlejnek
+420 487 954 040
lukas.mlejnek@nemcl.cz

Vedoucí stravovacího provozu

Marián Bučko, RNt.
+420 487 954 106
marian.bucko@nemcl.cz

Vedoucí technické a provozní podpory

Lenka Kadlečková
+420 487 954 050
lenka.kadleckova@nemcl.cz

Vedoucí oddělení ICT

Filip Danko
+420 487 954 666
filip.danko@nemcl.cz

Vedoucí investic a technologií

Jaroslav Havlíček, MBA
+420 702 185 589
jaroslav.havlicek@nemcl.cz

Technik Energetiky

Zdeněk Matys
+420 702 185 588
zdenek.matys@nemcl.cz

Personální oddělení

Personální ředitelka

Mgr. Pavlína Pilařová
+420 487 954 035
pavlina.pilarova@nemcl.cz

Ekonomický úsek

Ekonomický ředitel

Ing. Petr Urban
+420 487 954 024
petr.urban@nemcl.cz

Hlavní účetní

Miluše Prokopová
+420 487 954 021
miluse.prokopova@nemcl.cz

Vedoucí pro styk se ZP

Bedřich Černoušek
+420 487 954 007
bedrich.cernousek@nemcl.cz

Právní úsek

Renáta Medková
+420 487 954 008
renata.medkova@nemcl.cz

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu