Ochrana osobních údajů

Obecné informace

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle následujících závazných předpisů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
  • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (zejména část 39)

Ochrana osobních údajů je jednou z priorit nemocnice, protože si uvědomujeme, jak citlivá záležitostí to je právě v nemocnici.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a spisové služby, přičemž mimořádnou pozornost věnujeme nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Pověřenec

„Po dobu koronavirové krize pracuje pověřenec pro ochranu osobních údajů v home-office, uvedené kontakty jsou aktuální.“

Podle Nařízení EU 2016/679 má nemocnice povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který má na starosti na starosti metodiku zpracování osobních údajů a s tím spojenou komunikaci. Naším pověřencem je smluvní externí poradce Ing. Václav Brožek.

Případné dotazy, náměty, připomínky a práva u něho můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím e‑mailu vaclav.brozek@nemcl.cz, mobilního telefonu 736 540 520 nebo osobně v kanceláři 211 (na ředitelství v poliklinice - 2. patro), obvykle každý první a třetí čtvrtek v měsíci od 8–11 hodin (ideálně se předem ohlaste telefonicky).

Pro první pololetí 2020 jsou plánovány termíny:

9. 1. a 23. 1.
6. 2. a 20. 2. (20.2. termín zrušen, nahrazen 2. 3.)
5. 3. a 19. 3.
2. 4. a 16. 4.
7. 5. a 21. 5.
4. 6. a 18. 6.

Výjimečně může být některý termín pozměněn (z provozních důvodů, onemocnění apod.). Před případnou návštěvou si zde prosím ověřte, zda nebylo nutné určit náhradní termín.

Koordinátor

Koordinátorem zabezpečujícím účinnou komunikaci a řešení záležitostí GDPR mezi nemocnicí a pověřencem, a dále uvnitř nemocnice, je Ing. Alena Brodská, která u nás pracuje na pozici manažerky kvality.

Ke stažení

Politika ochrany osobních údajů (GDPR)
Informace pro pacienty
Informace pro obchodní partnery
Informace pro zaměstnance
Informace pro lékaře v nájmu


SOUBORY KE STAŽENÍ

Politika ochrany osobních údajů (GDPR)
Politika ochrany osobních údajů.docx (97 kB)
Informace pro pacienty
1 - Informace pro pacienty o GDPR r01.docx (101 kB)
Informace pro obchodní partnery
2 - Informace pro obchodní partnery o GDPR r01.docx (101 kB)
Informace pro zaměstnance
3 - Informace pro zaměstnance o GDPR r01.docx (108 kB)
Informace pro lékaře v nájmu
4 - Informace pro lékaře v nájmu o GDPR.docx (103 kB)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)