Ochrana osobních údajů

Obecné informace

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů: 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 

Ochrana osobních údajů je jednou z priorit nemocnice, protože si uvědomujeme, jak citlivá záležitost to je právě v nemocnici. Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a spisové služby, přičemž mimořádnou pozornost věnujeme nakládání se zdravotnickou dokumentací.


Pověřenec

Podle Nařízení EU 2016/679 má nemocnice povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který má na starosti metodiku zpracování osobních údajů a s tím spojenou komunikaci. Naším pověřencem je smluvní externí poradce Ing. Václav Brožek. Případné dotazy, náměty, připomínky a námitky můžete vznést u něj prostřednictvím e‑mailu vaclav.brozek@nemcl.cz  nebo mobilního telefonu 736 540 520, případně osobně – obvykle každý první a třetí pátek od 8–10 hodin v kanceláři č. 211 (na ředitelství v poliklinice ve 2. patře).

Pro první pololetí 2019 jsou plánovány následující termíny (obvykle 1. a 3. čtvrtek v měsíci):

3. 1. a 17. 1.
7.2. a 21. 2.
7.3. a 21. 3.
4.4. a 18. 4.
2.5. a 16. 5.
6.6. a 20. 6.


Koordinátor

Koordinátorem zabezpečujícím účinnou komunikaci a řešení záležitostí GDPR mezi nemocnicí a pověřencem, a dále uvnitř nemocnice, je Ing. Alena Brodská, která u nás pracuje na pozici manažerky kvality.

Ke stažení

Informace pro pacienty
Informace pro obchodní partnery
Informace pro zaměstnance 
Politika ochrany osobních údajů 


SOUBORY KE STAŽENÍ

Informace pro pacienty o GDPR
Informace pro pacienty o GDPR.pdf (414 kB)
Informace pro obchodní partnery o GDPR
Informace pro obchodní partnery GDPR.pdf (413 kB)
Informace pro zaměstnance o GDPR
Informace pro zaměstnance o GDPR.pdf (553 kB)
Politika GDPR
Politika GDPR.pdf (366 kB)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)