Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Oddělení a ambulance

Oddělení

ARO, DIOP
ARO, DIOP
Centrální operační sály
Centrální operační sály
Centrální příjem
Centrální příjem
Centrální sterilizace
Centrální sterilizace
Dětské a novorozenecké
Dětské a novorozenecké
Gynekologie a porodnice
Gynekologie a porodnice
Hematologie a transfúze
Hematologie a transfúze
Hemodialýza
Hemodialýza
Chirurgie
Chirurgie
Interna
Interna
Klinické laboratoře
Klinické laboratoře
Následná péče
Následná péče
Neurologie
Neurologie
Ortopedie a traumatologie
Ortopedie a traumatologie
Patologie
Patologie
Plicní
Plicní
Radiodiagnostika
Radiodiagnostika
Rehabilitace
Rehabilitace
Sociální lůžka
Sociální lůžka
Stravovací provoz
Stravovací provoz
Zdravotně sociální péče
Zdravotně sociální péče

Ambulance a poradny

Ambulance bolesti
Anesteziologická ambulance
Arytmologická a kardiostimulační poradna
Cévní poradna
Cytoonkologická poradna
Dietologická a obezitologická poradna
Gastroenterologická poradna
Gynekologicko-porodnická poradna
Hematologická ambulance
Chirurgická ambulance
Indikační poradna chirurgie
Kardiologická ambulance
Kardiologická poradna
Mammologická poradna
Nefrologická ambulance
Neurologická ambulance
Nutriční poradna
Onkologická ambulance
Ortopedická ambulance
Poradna rizikového těhotenství
Proktologická poradna
Rehabilitační lékař
Stomická poradna
Traumatologická ambulance
Urogynekologická poradna
Urologická poradna

Dětské ambulance a poradny

Ambulance praktického lékaře
Dětská gynekologie
Diabetologická poradna
Endokrinologická poradna
Gastroenterologická poradna
Nefrologická poradna
Poradna pro kojence
Příjmová ambulance
Revmatologická poradna
Ultrazvuk dětských kyčlí

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu