Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Oddělení a ambulance

Oddělení

ARO
ARO
Centrální operační sály
Centrální operační sály
Centrální příjem
Centrální příjem
Centrální sterilizace
Centrální sterilizace
Dětské a novorozenecké
Dětské a novorozenecké
Gynekologie a porodnice
Gynekologie a porodnice
Hemodialýza
Hemodialýza
Chirurgie
Chirurgie
Interna
Interna
Centrální klinické laboratoře
Centrální klinické laboratoře
Následná péče
Následná péče
Neurologie
Neurologie
Ortopedie a traumatologie
Ortopedie a traumatologie
Plicní
Plicní
Radiodiagnostika
Radiodiagnostika
Rehabilitace
Rehabilitace
Sociální lůžka
Sociální lůžka
Stravovací provoz
Stravovací provoz
Zdravotně sociální péče
Zdravotně sociální péče

Ambulance a poradny

Ambulance a prenatální poradna, 7. patro
Ambulance bolesti
Ambulance lékařů
Anesteziologická ambulance
Arytmologická a kardiostimulační poradna
Chirurgická ambulance
Cytoonkologická poradna
Dietologická a obezitologická poradna
EKG a TK holter
Gastroenterologická poradna
Hematologická ambulance
Indikační poradna chirurgie
Indikační poradna cévní
Kardiologická ambulance
Mamologická poradna
Nefrologická ambulance
Neurologická ambulance
Nutriční poradna
Onkologická ambulance
Ortopedická ambulance
Poradna rizikového těhotenství
Proktologická poradna
Stomická poradna
Traumatologická ambulance
Urologická poradna

Dětské ambulance a poradny

Diabetologická poradna
Dětská gynekologie
Endokrinologická poradna
Gastroenterologická poradna
Nefrologická poradna
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Gut
Poradna pro kojence
Příjmová ambulance
Revmatologická poradna
Ultrazvuk dětských kyčlí

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu