Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

+420 487 954 510

aro@nemcl.cz

ARO a DIOP

ARO je jedním ze základních klinických oddělení NsP, které poskytuje léčebnou a ošetřovatelskou péči pacientům, u nichž došlo k selhání jedné nebo více základních životních funkcí. Ty musí být nahrazeny přístrojovou technikou, podpořeny léčivy, speciálními léčebnými postupy a zdravotními výkony. Nedílnou součástí takové léčby je náročná intenzivní ošetřovatelská péče vč. monitorace vitálních funkcí, kterou smí provádět pouze speciálně školený personál.

MUDr. Lubor Picmaus

MUDr. Lubor Picmaus

Primář oddělení

+420 487 954 501
lubor.picmaus@nemcl.cz

Jiřina Škrletová

Jiřina Škrletová

Vrchní sestra

+420 487 954 502
jirina.skrletova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Ambulance a poradny

Anesteziologická ambulance

po - pá

10:00 - 12:00

12:30 - 15:00

V současné době není v provozu.

Ambulance bolesti

st

09:00 - 14:00

(1x za 14 dní)

V současné době je provoz omezen - návštěva možná pouze na základě předchozí domluvy.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Anesteziologický úsek zabezpečuje podávání různých typů anestézií na operačních sálech napříč všemi operačními obory. Dále provádí celkové nebo místní znecitlivění či analgosedaci u bolestivých diagnostických výkonů či při zákrocích, jenž jsou vykonávány na odděleních jiných než chirurgických a vyžadují klid pacienta. Lékaři se podílejí na léčbě pacientů po operacích, stižených úrazem či onemocněním provázeným akutní bolestí. V indikovaných případech rovněž zajišťuje porodnickou analgezii.

Pracoviště je vybaveno moderní přístrojovou technikou a pro kvalitní zotavení pacientů po anestezii jsou na centrálních operačních sálech zřízeny tzv. dospávací pokoje. Lékaři kladou velký důraz na komfort a bezpečí pacientů, což se odráží například ve snaze neustále průběžně zavádět nové pracovní postupy v léčbě akutní bolesti.

Lékaři ARO úzce spolupracují s lékaři jednotek intenzivní péče chirurgického, neurologického i dětského oddělení, a to zejména v případech, kdy u těchto pacientů hrozí selhání životních funkcí. Anesteziologický tým je přivoláván ke každé kardiopulmonální resuscitaci v nemocnici.

Pod toto oddělení spadá také výkon činností Ambulance bolesti a Anesteziologické ambulance. V Ambulanci bolesti je poskytována péče pacientům s chronickými bolestmi různých příčin. Výkony spadající do rámce Anesteziologické ambulance jsou prováděny převážně u hospitalizovaných pacientů. Ta slouží k vyšetření a přípravě nemocného před plánovaným operačním či diagnostickým zákrokem, jenž bude uskutečněn v anestezii. Jejím dalším úkolem je informovat nemocné a rodiče dětských pacientů o podmínkách podání anestezie a průběhu samotného anesteziologického výkonu.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

Účelem tohoto pracoviště se šesti lůžky je především vytvořit prostor pro snadnější a bezpečnější přechod indikovaných pacientů z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení či JIP na standardní lůžka, do domácí péče, popř. na oddělení LDN. Tato lůžka jsou často využívána pacienty se závažným neurologickým postižením po CMP a úrazech CNS, ale využití nachází také u pacientů s jinými onemocněními.

Úkolem zdejšího personálu je především péče o pacienty po stabilizaci kritického stavu, jejichž onemocnění již nevyžaduje např. umělou plicní ventilaci a časté změny ordinací léků a infuzí, ale stále je zde nutná intenzivní ošetřovatelská péče (např. při potřebě častého a pravidelného odsávání hlenů, aplikace inhalací atd.). Součástí takové péče je i zajištění náležité výživy, pročež většina pacientů se nezřídka nachází ve stavu, kdy nejsou schopni samostatně a dostatečně jíst a pít (proto jsou vyživováni pomocí sondy zavedené do žaludku nebo tenkého střeva). Velkou pozornost věnuje personál rovněž prevenci vzniku proleženin a tromboembolické nemoci, také se zaměřuje na speciální techniky bazální stimulace a rehabilitační péči pohybového aparátu.

Stanice DIOP je vybavena monitory pro nepřetržité sledování vitálních funkcí, elektrickými polohovacími lůžky a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. Do dalšího vybavení stanice lze zahrnout např. aktivní matrace na lůžkách, odsávačky, nebulizátory, ventilátor, defibrilátor a EKG. V případě potřeby je zajištěna okamžitá dostupnost laboratoře klinické biochemie, hematologie, pracoviště RDG a anesteziologa. Bezodkladně jsou rovněž poskytovány konziliární služby v chirurgickém, interním a neurologickém oboru.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu