Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

+420 487 954 510

aro@nemcl.cz

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, DIOP

ARO patří mezi základní klinická oddělení českolipské nemocnice. Jeho činnost spočívá v několika oblastech. Je zde poskytována léčebná a ošetřovatelská péče pacientům, u kterých došlo z různých příčin k selhání minimálně jedné ze základních životních funkcí. Tyto funkce musí být nahrazeny přístrojovou technikou, podpořeny léčivy, speciálními léčebnými postupy a výkony.

Nedílnou součástí takové léčby je náročná intenzivní ošetřovatelská péče a monitorace vitálních funkcí. Léčba na resuscitačních lůžkách musí být zajištěna náležitou přístrojovou technikou a provádí ji speciálně školený personál.

MUDr. Lubor Picmaus

MUDr. Lubor Picmaus

Primář oddělení

+420 487 954 501
lubor.picmaus@nemcl.cz

Jiřina Škrletová

Jiřina Škrletová

Vrchní sestra

+420 487 954 502
jirina.skrletova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Ambulance a poradny

Anesteziologická ambulance

po - pá

10:00 - 12:00

12:30 - 15:00

V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ V PROVOZU!

Ambulance bolesti

st

09:00 - 14:00

(1x za 14 dní)

PROVOZ DLE DOMLUVY!

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Anesteziologický úsek zabezpečuje nejen podávání různých typů anestézií na operačních sálech všech operačních oborů nemocnice, ale provádí celkové nebo místní znecitlivění či analgosedaci u diagnostických výkonů bolestivých, nepříjemných či zákrocích vyžadujících klid pacienta pro oddělení nechirurgická. Lékaři se podílejí na léčbě pacientů po operacích, s úrazy či onemocněními provázenými bolestí akutní. V indikovaných případech je poskytována porodnická analgezie. Pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou. Pro bezpečné zotavení pacientů po anestézii jsou zřízeny na centrálních operačních sálech dospávací pokoje. Lékaři kladou velký důraz na komfort a bezpečí pacientů. Průběžně jsou zaváděny nové postupy v léčbě akutní bolesti.

Na ambulanci chronické a neztišitelné bolesti je poskytována péče nemocným s vleklými bolestmi různých příčin. Anesteziologická ambulance nepracuje v klasickém ambulantním režimu. Výkony spadající do rámce ambulance jsou zpravidla prováděny u již hospitalizovaných pacientů. Slouží k vyšetření a zajištění příprav nemocných před plánovanými operačními či diagnostickými výkony v anestézii. Důležitým obsahem této činnosti je také informovat nemocné a rodiče dětských pacientů o podmínkách a průběhu anesteziologického výkonu.

Mimo tuto činnost lékaři ARO spolupracují s lékaři jednotek intenzivní péče chirurgického, neurologického i dětského oddělení v koordinaci intenzivní péče u pacientů, u kterých selhání životních funkcí hrozí. Anesteziologický tým je volán ke každé kardiopulmonální resuscitaci
v nemocnici.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

Pracoviště se šesti lůžky slouží od poloviny prosince 2011 pro lepší přechod indikovaných pacientů z oddělení anesteziologicko - resuscitačního nebo jednotek intenzivní péče na standardní ošetřovatelská lůžka, LDN či do domácí péče. Většinou se jedná o pacienty se závažným neurologickým postižením po cévních mozkových příhodách, úrazech centrálního nervového systému, ale i o pacienty s jinými onemocněními.

Vyškolený personál se stará o pacienty po stabilizaci kritického stavu, kdy jejich onemocnění již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, časté změny ordinací léků a infuzí, ale je stále nutná zejména intenzivní ošetřovatelská péče. Tím se rozumí zejména péče o dýchací cesty pomocí častého a pravidelného odsávání hlenů, podávání vyšší koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu s jeho ohřátím a zvlhčením, aplikaci inhalací. 

Nezanedbatelnou součástí takové péče je i zajištění náležité výživy. Většina pacientů není schopna ještě dostatečně jíst a pít, proto jsou vyživováni pomocí sondy zavedené do žaludku nebo tenkého střeva. Personál zde věnuje velkou péči prevenci vzniku proleženin a tromboembolické nemoci, rovněž rehabilitační péči pohybového aparátu a zaměřuje se také na speciální techniky bazální stimulace. Stanice DIOP je vybavena monitory pro nepřetržité sledování vitálních funkcí, elektrickými polohovacími lůžky a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. Nemocnice zde používá aktivní matrace pro každé lůžko, odsávačky, nebulizátory, ventilátor, defibrilátor a EKG. Zajištěna je okamžitá dostupnost laboratoře klinické biochemie, hematologie, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod a anesteziologa, jakož i dostupnost konziliární služby v oborech chirurgie, interna a neurologie.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu