Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Centrální příjem

Centrální příjem poskytuje péči pacientům s akutními zdravotními potížemi, kteří jsou přivezeni RZS, přichází sami na základě doporučení svého ošetřujícího praktického lékaře či specialisty nebo navštíví CP na základě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu. Pacienti v ohrožení života jsou vždy vzati přednostně.

Odbornou léčebnou péči na Oddělení centrálního příjmu zajišťují lékaři z jednotlivých oddělení nemocnice, konkrétně z interní, neurologické, chirurgické, ortopedické a traumatologické části. 

MUDr. Jiří Čech

MUDr. Jiří Čech

Vedoucí lékař

+420 487 954 088
jiri.cech@nemcl.cz

Magda Holečková

Magda Holečková

Vrchní sestra

+420 487 954 089
magda.holeckova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Oddělení centrálního příjmu je strukturované. Zahrnuje celkem čtyři odborné ambulance a vyšetřovny (interní, neurologickou, chirurgickou a traumatologickou), AAP – lékařskou pohotovost pro dospělé (kontakt a ordinační doba viz Pohotovost) a Pohotovost (pro pacienty ve stavu nouze, tel. č. 487 954 180).

Recepce Oddělení CP zajišťuje podávání informací a evidenci akutních pacientů. Přijímací kancelář pak zajišťuje příjem pacienta k plánovaným výkonům.

Příjem plánovaného pacienta

  • Vyřízení administrativních náležitostí při příjmu pacienta k výkonu na chirurgickém, urologickém, ortopedickém, traumatologickém, neurologickém a interním oddělení.

  • Potřebné dokumenty: osobní doklad, průkaz ZP, doporučení lékaře, předoperační či jiné předhospitalizační vyšetření, jméno a telefon osoby blízké.

  • Prosíme pacienty, aby dodržovali doporučenou dobu příchodu do nemocnice.

Vyšetření akutního pacienta

  • Zaevidování pacienta.

  • Potřebné dokumenty: osobní doklad, průkaz ZP, doporučení praktického lékaře či spcialisty (je-li k dispozici), seznam dlouhodobě užívaných léků.

  • Zařazení pacienta do odborné ambulance a zajištění vyšetření lékařem.

  • Provedení samotného vyšetření – klinické a laboratorní. Vyhodnocení výsledků se odvíjí od vytíženosti RDG oddělení, laboratoří a potřeby dalších doplňujících vyšetření.

  • Závěr ošetřujícího lékaře, stanovení diagnózy a doporučení dalšího postupu (ambulantní ošetření, hospitalizace).

Celková doba ošetření závisí na množství pacientů a počtu aplikovaných vyšetřovacích metod. Průměrná doba ošetření je 3-4 hodiny.

Pacient může s ohledem na svůj zdravotní stav strávit dobu během čekání na ošetření v čekárně před vyšetřovnou CP nebo na lůžku v urgentní části CP. V čekárně je pacientům k dispozici TV a automat na vodu. Občerstvení, studené i teplé nápoje je pak možno zakoupit v Bistru NEMO nebo prodejním automatu.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu