Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Centrální příjem

Centrální příjem poskytuje péči pro pacienty s akutním zhoršením zdravotního stavu. Pacienti jsou přiváženi rychlou záchrannou službou, přicházejí sami s doporučením od svého praktického lékaře či specialisty, v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu přicházejí sami bez tohoto doporučení.

Odbornou péči zajišťují na Centrálním příjmu lékaři jednotlivých oddělení nemocnice z oboru interny, neurologie, chirurgie, ortopedie a traumatologie. Pacienti v ohrožení života jsou vždy brány přednostně.

MUDr. Jiří Čech

MUDr. Jiří Čech

Vedoucí lékař

+420 487 954 088
jiri.cech@nemcl.cz

Magda Holečková

Magda Holečková

Vrchní sestra

+420 487 954 089
magda.holeckova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Struktura oddělení

1. Emergency
Telefon 487 954 180

2. Odborné ambulance a vyšetřovny
Interní, neurologická, chirurgická a traumatologická

3. AAP -  lékařská pohotovost pro dospělé (od 19-ti let věku)
Více informací zde

Recepce centrálního příjmu zajišťuje podávání informací a evidenci akutních pacientů. Lékaři jednotlivých odborností zajišťují odbornou péči o pacienty.

Postup ošetření pacienta

Plánovaný pacient – přijímací kancelář

  • Administrativní příjem pacienta k plánovaným výkonům pro oddělení chirurgie (urologie), ortopedie, traumatologie, neurologie a interny. Nutno předložit osobní doklady, průkaz zdravotního pojištění, doporučení lékaře, předoperační či jiné přednemocniční vyšetření, telefonní kontakt na osobu blízkou.

  • Dodržujte, prosím, hodinu příchodu do nemocnice, kterou vám doporučil odesílající lékař. Vyhnete se tak delšímu čekání.

Akutní pacient - emergency, recepce

  1. Zaevidování pacienta - nutno předložit osobní doklady, průkaz zdravotního pojištění, event. doporučení praktického lékaře či specialisty, vhodný seznam chronicky užívaných léků.

  2. Zařazení pacienta do odborné ambulance.

  3. Sestra informuje daného odborného lékaře.

  4. Vlastní vyšetření pacienta lékařem - klinické a laboratorní (EKG, RTG, rozbor krve, moči apod.). Výsledky mohou trvat 2 - 3 hodiny dle vytíženosti RTG oddělení a laboratoří/ tato doba se může prodloužit o další potřebná vyšetření (ultrazvuk, CT apod.).

  5. Zhodnocení všech výsledků lékařem a jeho závěr (pacient může být ošetřen ambulantně a propuštěn domů či může být hospitalizován v nemocnici).

S ohledem na Váš zdravotní stav budete čekat na ošetření v čekárně nebo vleže na lůžku v urgentní části centrálního příjmu – Emergency. Celková doba ošetření může trvat 3 - 4 hodiny (záleží na množství pacientů a počtu vyšetřovacích metod). Někdy se stane, že i tato doba je překročena, proto prosíme o Vaší shovívavost.

Během této doby je Vám a Vašemu doprovodu v čekárně k dispozici televizor, automat na vodu. Potraviny k občerstvení i pití je možno zakoupit v nemocniční prodejně či v automatu. Budete-li mít, během pobytu na našem oddělení, jakékoli dotazy, obraťte se s nimi na sestru v recepci či odborného lékaře v dané ambulanci, nebo vyšetřovně.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu