Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Sekretariát oddělení

+420 487 954 180

centralniprijem@nemcl.cz

Centrální příjem

Dotazník spokojenosti

O oddělení

 • Poskytujeme neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči při akutním onemocnění či akutním zhoršení zdravotního stavu.

 • Pacienti jsou k nám transportováni RZS nebo přijdou sami s doporučením od lékaře (či bez něj).

 • 24 hodin denně zajišťujeme pacientům péči v interním, chirurgickém, traumatologickém a neurologickém oboru.

 • Během stanovených ordinačních hodin je prostor CP využíván také k poskytování lékařské pohotovostní služby. 

 • Ročně je zde ošetřeno v průměru až 25 000 pacientů.

MUDr. Jiří Čech

MUDr. Jiří Čech

Vedoucí lékař

+420 487 954 088
jiri.cech@nemcl.cz

Iva Šubrtová

Iva Šubrtová

Vrchní sestra

+420 487 954 089
iva.subrtova@nemcl.cz

Centrální příjem

Centrální příjem

1. podlaží budova A

+420 487 954 180
centralniprijem@nemcl.cz

Provozní doba

Provozní doba

24 hodin denně


Kde nás najdete

Více o oddělení

Centrální příjem poskytuje péči pacientům s akutními zdravotními potížemi, kteří jsou přivezeni RZS, přichází sami na základě doporučení svého ošetřujícího praktického lékaře či specialisty nebo navštíví CP na základě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu. Pacienti v ohrožení života jsou vždy vzati přednostně.

Odbornou léčebnou péči na Oddělení centrálního příjmu zajišťují lékaři z jednotlivých oddělení nemocnice, konkrétně z interní, neurologické, chirurgické, ortopedické a traumatologické části. 

Oddělení centrálního příjmu je strukturované. Zahrnuje celkem čtyři odborné ambulance a vyšetřovny (interní, neurologickou, chirurgickou a traumatologickou), AAP – lékařskou pohotovost pro dospělé (kontakt a ordinační doba viz Pohotovost) a Pohotovost (pro pacienty ve stavu nouze, tel. č. 487 954 180).

Recepce Oddělení CP zajišťuje podávání informací a evidenci akutních pacientů. Přijímací kancelář pak zajišťuje příjem pacienta k plánovaným výkonům.

Příjem plánovaného pacienta

 • Vyřízení administrativních náležitostí při příjmu pacienta k výkonu na chirurgickém, urologickém, ortopedickém, traumatologickém, neurologickém a interním oddělení.

 • Potřebné dokumenty: osobní doklad, průkaz ZP, doporučení lékaře, předoperační či jiné předhospitalizační vyšetření, jméno a telefon osoby blízké.

 • Prosíme pacienty, aby dodržovali doporučenou dobu příchodu do nemocnice.

Vyšetření akutního pacienta

 • Zaevidování pacienta.

 • Potřebné dokumenty: osobní doklad, průkaz ZP, doporučení praktického lékaře či spcialisty (je-li k dispozici), seznam dlouhodobě užívaných léků.

 • Zařazení pacienta do odborné ambulance a zajištění vyšetření lékařem.

 • Provedení samotného vyšetření – klinické a laboratorní. Vyhodnocení výsledků se odvíjí od vytíženosti RDG oddělení, laboratoří a potřeby dalších doplňujících vyšetření.

 • Závěr ošetřujícího lékaře, stanovení diagnózy a doporučení dalšího postupu (ambulantní ošetření, hospitalizace).

Celková doba ošetření závisí na množství pacientů a počtu aplikovaných vyšetřovacích metod. Průměrná doba ošetření je 3-4 hodiny.

Pacient může s ohledem na svůj zdravotní stav strávit dobu během čekání na ošetření v čekárně před vyšetřovnou CP nebo na lůžku v urgentní části CP. V čekárně je pacientům k dispozici TV a automat na vodu. Občerstvení, studené i teplé nápoje je pak možno zakoupit v Bistru NEMO nebo prodejním automatu.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu