Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

+420 487 954 803

gyn-por@nemcl.cz

Gynekologicko-porodnické oddělení

Nově zrekonstruované Gynekologicko-porodnické oddělení zajišťuje pacientkám komplexní gynekologickou, diagnostickou a terapeutickou péči a konzervativní i operační léčbu gynekologických onemocnění. Ta je prováděna na moderních operačních sálech v rozsahu základní gynekologické operativy.

Naše porodnice nabízí diagnostickou a léčebnou péči ženám s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím. Rodičky podporuje již od samého počátku těhotenství, a provází je obdobím před, během i po porodu. Hlavním cílem porodnice je spokojená maminka a šťastné miminko.

Vážené maminky, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme nuceni přerušit pořádání předporodních kurzů a těhotenských cvičení. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Miloš Volek

MUDr. Miloš Volek

Primář oddělení

+420 487 954 801
milos.volek@nemcl.cz

Lada Šubrtová

Lada Šubrtová

Vrchní sestra

+420 487 954 802
lada.subrtova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Ambulance a poradny

Gynekologicko-porodnická poradna
po - pá

07:00 - 12:00

13:00 - 15:00

+420 487 954 805

Urogynekologická poradna
st

08:30 - 11:00

+420 487 954 805

Pouze po předchozím objednání.

Cytoonkologická poradna
po

07:30 - 08:30

po

11:00 - 12:00

13:00 - 15:00

+420 487 954 804

Poradna rizikového těhotenství
út

08:30 - 12:00

08:30 - 12:00

+420 487 954 804

Dětská gynekologie
st

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

+420 487 954 804

Pooperační poradna
čt

08:30 - 12:00

+420 487 954 804

V čase 10:00 - 12:00 hod. pouze pro zvané.

Indikační poradna GYN-POR
st

13:00 - 15:00

+420 487 954 805

Pouze po předchozím objednání.

Interaktivní prohlídka oddělení

Gynekologie

Gynekologický úsek zajišťuje pacientkám kompletní péči v oblasti léčby gynekologických potíží. Provádí malé i velké operační výkony, jednodenní chirurgické zákroky, operace s využitím moderních a minimálně invazivních endoskopických přístrojů (hysteroskopie, laparoskopie), urogynekologické operace a rekonstrukční výkony pánevního dna. V oblasti onkologické léčby úzce spolupracujeme s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí.

Na oddělení se nachází jednolůžkové i nadstandardní pokoje.

Návštěvní hodiny: Denně od 15:00 do 17:00 hodin.

Porodnice

Kromě diagnostické a léčebné péče o ženy v období těhotenství, porodu a krátce po něm poskytujeme i další kompletní porodnické služby s použitím standardních vyšetřovacích metod, jako je amnioskopie, kardiotokografie a ultrasonografie vč. Dopplerovského vyšetření cév plodu. Rovněž provádíme prvotrimestrální screening plodu pro včasné rozpoznání případných genetických vad.

Pravidelně pořádáme předporodní kurzy pro budoucí rodiče a těhotenské cvičení pro nastávající maminky. Přítomnost třetí osoby u porodu je možná. Více viz níže.

Na oddělení šestinedělí se nachází rooming-in pokoje – tj. takové, v nichž jsou maminky společně s miminky. K dispozici máme mj. i jednolůžkové a nadstandardní pokoje. Vzhledem k tomu, že termín porodu je pouze orientační, není možné rezervovat nadstandardní pokoj v předstihu, ale nejdříve v den příjmu. Oddělení disponuje celkem šesti takovými pokoji, takže šance rodiček o umístění do těchto prostor jsou i tak velké.

Porodní sál je moderně vybaven porodními boxy se základním i speciálním přístrojovým vybavením a pomůckami pro aplikaci metod alternativního porodnictví. V souvisejícím traktu je samostatný operační sál využívaný k provádění císařských řezů a box pro ošetření novorozence po porodu. Vedení porodu je možné také ve dvou speciálních porodních pokojích, kde je rodičkám zabezpečen veškerý komfort.

Na žádost lze provést komerční odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu (CBC).

Podpůrná péče o rodinu v souvislosti s úmrtím dítěte

Úmrtí dítěte je jednou z nejtěžších životních událostí, která může rodiče potkat, a to bez ohledu na to, zda jsou rodiči jeden den, deset nebo dvacet let. Pokud dojde k této tragédii v těhotenství, při porodu nebo krátce po něm, náš tým zdravotníků je vždy připraven podpořit rodiče v této krizové situaci a pomoci jim se s celou situací lépe vyrovnat, přičemž tato pomoc dalece přesahuje i dobu samotné hospitalizace.

Přítomnost třetí osoby u porodu (covid období)

K porodu může být připuštěna jakákoli třetí osoba. Pokud tato nežije ve společné domácnosti s rodičkou, musí splňovat následující podmínky:

 • Příchozí musí být vybaven respirátorem bez výdechového ventilu (např. FFP2 nebo KN 95), a je povinen dodržovat všechna zavedená režimová opatření a respektovat pokyny zdravotnického personálu.

 • Zároveň musí splňovat minimálně jednu z těchto uvedených podmínek:

  • Negativní PCR test absolvovaný nejdéle 48 hodin, nutno doložit dokladem.

  • Negativní antigenní test absolvovaný nejdéle 48 hodin, nutno doložit dokladem.

  • Uplynutí 22 dní od aplikování první dávky očkování u dvoufázové vakcinace a 14 dní od aplikování jednofázového očkování. Nutno doložit dokladem.

  • Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu současně neuplynulo více než 180 dní.

 • Má maximální tělesnou teplotu do 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Návštěvy na oddělení Šestinedělí (covid období)

Návštěvy na Odd. Šestinedělí jsou aktuálně umožňovány výlučně manželovi/partnerovi hospitalizované maminky (otci dítěte), a jsou povolovány denně od 15:00 do 17:00 hodin max. na 15 minut. To platí pro standardní i nadstandardní pokoje.

Podmínky pro povolení návštěvy:

 • Příchozí musí být vybaven respirátorem bez výdechového ventilu (např. FFP2 nebo KN 95), je povinen dodržovat všechna zavedená režimová opatření a respektovat pokyny zdravotnického personálu.

 • Pro povolení návštěvy je také nutné splnit alespoň jeden z uvedených předpokladů:

  • příchozí absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit dokladem,

  • příchozí absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nutno doložit dokladem,

  • příchozímu byly aplikovány obě dávky vakcíny (tj. je plně proočkován) proti onemocnění Covid, přičemž od podání druhé dávky zároveň uplynulo minimálně 14 dní – nutno doložit národním certifikátem,

  • příchozí prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace dle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní – nutno doložit dokladem.

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu