Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

+420 487 954 340

hemodialyza@nemcl.cz

Hemodialyzační oddělení

V roce 2018 proběhla celková modernizace Hemodialyzačního střediska, které nyní nabízí svým pacientům léčebnou péči v novém a komfortním prostředí a za použití nejmodernějších technologií a léčebných technik, které lze pacientům s onemocněním ledvin poskytovat. Nově vybudovaný systém umožňuje nastavovat léčbu každému pacientovi na míru s přímou návazností na jeho konkrétní zdravotní stav a potřeby.

MUDr. Peter Marchyn

MUDr. Peter Marchyn

Primář oddělení

+420 487 954 341
peter.marchyn@nemcl.cz

Mgr. Daniela Němcová

Mgr. Daniela Němcová

Vrchní sestra

+420 487 954 346
daniela.nemcova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Ambulance a poradny

Nefrologická ambulance

po - pá

07:00 - 15:00

MUDr. Marchyn

+420 487 954 344

Druhy poskytované péče

Pacientům poskytujeme tři základní druhy dialýzy, a to hemodialýzu, peritoneální dialýzu a hemodiafiltraci. Tato metoda mimotělní eliminační léčby je nejpřirozenější a díky jejím dobrým výsledkům v současné době také nejpoužívanější metodou vůbec. Hemodiafiltrace se skládá z prediluční a postdiluční metody, přičemž naše přístroje dokáží vykonávat i tzv. mixdiluci – spojení obou metod do jedné procedury.

Pacientům je k dispozici celkem 18 dialyzačních monitorů, které díky vysoce propracovanému softwaru umožňují poskytovat tu nejlepší péči. Monitory zachycují nově získané parametry, přizpůsobují se jim a okamžitě reagují na odchylky hemodynamiky daného pacienta. Absolutní medicínskou špičkou je pak vyhodnocování léčby samotným monitorem. Za zmínku stojí i samotné dialyzátory, které jsou součástí celého systému a zajišťují čištění odpadních látek a přebytečné vody z těla prostřednictvím umělé ledviny.

Součástí Hemodialyzačního střediska je také nově zrekonstruované zázemí pro sestry a lékaře, prostor pro centrální míchání roztoků a úpravna vody.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu