Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Sekretariát oddělení

+420 487 954 306

onp@nemcl.cz

Oddělení následné péče (ONP)

Dotazník spokojenosti

MUDr. Nikolaj Štaňko

MUDr. Nikolaj Štaňko

Primář oddělení

+420 487 954 125
nikolaj.stanko@nemcl.cz

Lenka Caklová

Lenka Caklová

Vrchní sestra

+420 487 954 235
lenka.caklova@nemcl.cz

ONP 1

ONP 1

9. podlaží budova A

+420 487 954 306    
onp@nemcl.cz

ONP 2

ONP 2

9. podlaží budova A

+420 487 954 239  
onp@nemcl.cz

ONP 3

ONP 3

4. podlaží budova A

+420 487 954 941    
onp@nemcl.cz

Návštěvní doba

Návštěvní doba

denně 14:00 - 17:30

Oddělení následné péče tvoří odborný tým lékařů.

Oddělení ONP zabezpečuje léčebné, léčebně-rehabilitační a ošetřovatelské služby, které jsou zaměřeny na zlepšení či udržení kvality života pacientů a dle možností i jejich přípravu na následný pobyt v domácím prostředí. Samozřejmostí je profesionální péče o geriatrické pacienty, zdravotně sociální péče a poradenství a duchovní péče o naše pacienty.

Na oddělení ONP jsou přijímáni pacienti se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a zároveň u nich nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu s potřebou akutní lůžkové péče, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkovém zařízení sociální péče.

Naše oddělní úzce spolupracuje s terénní službou domácí péče a zdravotně-sociálními pracovnicemi – např. při zajišťování místa pro pacienta v ústavu sociální péče.

Pacienti jsou k nám přijímáni z akutních lůžek českolipské nemocnice, z jiných zdravotnických zařízení nebo na základě doporučení praktických lékařů.

Naše oddělení vítá i nové posily z řad studentů zdravotnických oborů.

Rehabilitační péče  

 • Léčebná rehabilitace

Léčebnou rehabilitaci provádí v přímé návaznosti na zdravotní stav pacienta zkušení fyzioterapeuti. Jedná se komplex rehabilitačních, diagnostických a terapeutických opatření vedoucích k maximální funkční zdatnosti a snížení či zpomalení progrese „disability“, tj. omezení či znemožnění určitých běžných činností, které jsou způsobeny onemocněním, úrazem nebo vrozenou vadou, a které se dotýkají oblasti osobní péče a psychiky. Základním předpokladem úspěšnosti je aktivní spolupráce pacienta. Rehabilitace probíhá ve všedních dnech.

 • Ergoterapie

Tato léčebná terapie pomáhá pacientům prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě či sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapie Je součástí ucelené rehabilitační péče a probíhá během pracovních dnů.

 • Rehabilitační ošetřovatelství

Mimo léčebnou rehabilitace, kterou provádí fyzioterapeuti, poskytuje ošetřovatelský personál oddělení ONP jednu z forem odborného ošetřovatelství, která včleňuje některé prvky fyzioterapie a ergoterapie do ošetřovatelské péče všeobecných sester jako nedílnou součást rehabilitační péče.

Rehabilitační ošetřovatelství zahrnuje prevenci trofických změn, podporu základních pohybových činností a je cíleno na zvládnutí jednoduchých životních úkonů. Dále je zaměřeno na pasivní a dechová cvičení, polohování a podporu aktivizace a vertikalizace pacienta. Tato činnost je prováděna bez ohledu na spolupráci pacienta.

Doplňkové služby pro pacienty

 • Volnočasové aktivity

Jedná se o péči, která volně navazuje na práci ergoterapeuta. Pacienti zde malují, čtou, luští křížovky, šijí, háčkují, pletou, hrají společné hry, vyrábí jednoduché výrobky z papíru a špejlí, navlékají korálky atd. Aktivity probíhají ve všedních dnech pod vedením pracovníků ONP.

 • Společenské a kulturní akce

Na oddělení ONP mají svá pravidelná vystoupení žáci ZUŠ, MŠ a ZŠ z České Lípy.

 •  Aktivizační činnosti

Aktivizační a volnočasové činnosti neodmyslitelně patří ke komplexní péči o pacienty na ONP, jsou nabízeny po konzultaci s ošetřujícím lékařem a jsou zcela dobrovolné.

Pod vedením zkušených aktivizačních pracovníků se pacienti podle svých aktuálních možností a schopností zapojují do jednotlivých aktivit, které probíhají buď individuálně, nebo ve skupinkách.

Obrovským přínosem aktivizačních činností je socializace – poznávání lidí kolem sebe, jejich sbližování a navazování kontaktů. Práce v aktivizačních skupinách vede také k procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti. Zde používáme metodu reminiscence – nemocní se vrací vzpomínkami do minulosti. Aktivizace má pozitivní vliv na jemnou motoriku, soustředění a je neodmyslitelně spjata s RHB ošetřováním, kdy pacient v rámci aktivit procvičuje chůzi s/bez kompenzačních pomůcek.

To vše významně přispívá k potlačení pocitu osamění, zlepšení nálady a potlačení chmurných myšlenek.

 • Canisterapie

V případě, že má pacient zájem a souhlasí, může se účastnit zážitkového setkání s canisterapeutickými psy. Canisterapie je využívána pro její blahodárné účinky na lidský organismus. Tělesná teplota psa je vyšší než u člověka a je tedy využívána k léčebným úkonům při polohování pacientů. Působením tepla dochází k prohřátí svalstva a následnému uvolnění. Canisterapie působí příznivě na psychický stav nemocného, vyvolává vzpomínky a procvičuje dlouhodobou paměť.

 • Společnost dobrovolníka 

Oddělení Lůžek následné péče dlouhodobě spolupracuje s humanitární organizací ADRA. Dobrovolníci pomáhají našim pacientům s trávením volného času – např. s nimi hrají společenské hry, předčítají jim nebo si s nimi jen tak povídají. Velmi uvítáme, pokud byste se do těchto aktivit chtěli zapojit i vy. Pro více informací navštivte stránku: /jak-pomahame/dobrovolnictvi/.

 • Duchovní péče 

  Na odkazu se dozvíte více informací o nabízené duchovní péči u nás v nemocnici.

Důležité informace

 • Návštěvní doba

Návštěvy pacientů jsou na oddělení ONP možné denně mezi 14:00 a 17:30 hodin.

 •  Poskytování informací

Informace o zdravotním stavu jsou poskytovány ošetřujícím lékařem denně od 14:00 do 14:45 hodin, a to výhradně osobám, které pacient určil. Více viz poskytování informací o zdravotním stavu.

 •  Propustka

Po domluvě s ošetřujícím lékařem a v návaznosti na aktuální zdravotní stav umožňujeme pacientům krátkodobý pobyt v domácím prostředí.

 •  Rodinné pokoje

Služby Rodinného pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stádiu nemoci, kteří vyžadují symptomatickou, paliativní a ošetřovatelskou péči. Jsou poskytovány v součinnosti s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s. Prostředí Rodinných pokojů vytváří podmínky pro to, aby pacienti a jejich blízcí mohli společně a důstojně prožít obtížnou fázi jejich životní cesty v klidu, soukromí a v příjemném prostředí s potřebným ošetřovatelským zázemím, a to nepřetržitě bez ohledu na návštěvní hodiny nemocnice.

 • Sociální hospitalizace

Ve zdravotnickém zařízení poskytujeme služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb.  Sociální hospitalizace je definována jako pobyt občana ve zdravotnickém zařízení z jiných než zdravotních důvodů, kdy vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu není schopen se obejít bez pomoci jiné osoby a nemůže být propuštěn, a to do doby, než je mu zabezpečená pomoc jiné osoby. Úhrada pobytu je srovnatelná s úhradou v domovech pro seniory.

 

Kde nás najdete

4. podlaží
9. podlaží

Poděkování z ledna 2024 od paní Šťastné

Poděkování z 22. června 2023 od paní magistry Žatecké

Obracím se k vám s naléhavou prosbou, aby byl vyřízen můj neskonalý dík všem zaměstnancům nemocnice v České Lípě. Lékařům, sestřičkám a pomocnému personálu, který se o mě staral v době mé hospitalizace v lednu a únoru tohoto roku, nevyjímaje kuchařky a uklízečky na odděleních ortopedie a hlavně LDN B. Jsem jim všem velice vděčná za jejich obětavou práci a z celého srdce jim děkuji.

S pozdravem M. G., Nový Bor

Poděkování z 2. března 2023


Vážený pane řediteli,
v loňském roce jsem byl po těžké autonehodě deset týdnů hospitalizován ve Vaší nemocnici. Pro četná zranění jsem prošel odděleními ARO, JIP, traumatologie, ortopedie a oddělení LDN. Na všech odděleních jsem se setkal s velmi vstřícným jednáním všech zaměstnanců nemocnice, lékařů, sester i ostatního personálu a jejich profesionalitou. Chci alespoň tímto způsobem vyjádřit všem upřímný dík. Moje léčení bylo díky jejich snaze a obětavosti úspěšné.
Ještě jednou mockrát děkuji.
M. T. Svojkov

Poděkování z 16. ledna 2023

Dobrý den. Chtěla bych touto cestou poděkovat oddělení 9.patro LDN- B, za péči a lidský přístup. Byla jsem na toto oddělení převezena 15.6.2023 a ležela tam do 30.6.2023 ... když mě tam převáželi, byla jsem vyděšená, bolavá a ležící po nehodě po operaci páteře v Motolské nemocnici .....a kladla si otázku, proč tam? Tam přeci nepatřím ? .... Mýlila jsem se tak moc ! Nikde jsem nezažila takový milý a ochotný přístup jako tam. Lidský přístup lékařů, všech sestřiček , pomocných zdravotníků a rehabilitačních sester !!! 10 dnů po operaci páteře, 10 bolestných dnů , kdy jsem se bála každého dne, že mě budou chtít postavit na nohy .... Na tomhle oddělení se jim to bezbolestně podařilo druhý den mého pobytu na LDN. Jsem týden doma, ale nepřestávám myslet na všechny od lékařů až po zdravotníky . Prosím, předejte jim mé poděkování . Pro mě to bude ještě dlouhá cesta, než začnu plnohodnotně žít a chodit, ale hned jak to půjde, příjdu tam poděkovat osobně..... S poděkováním a přáním pevného zdraví pro všechny Monika Kocsisová

Poděkování z 15. 7. 2023 od paní Kocsisové

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu