Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Sekretariát oddělení

+420 487 954 650

rehabilitace@nemcl.cz

Oddělení léčebné rehabilitace

Dotazník spokojenosti

O oddělení

 • Léčebná rehabilitace je komplex medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví.

 • Oddělení se skládá z lůžkové části s kapacitou 28 lůžek, ambulantní části fyzioterapie a ergoterapie pro dospělé pacienty a centrem dětské ambulantní rehabilitace ( fyzioterapie a ergoterapie)  a  zároveň poskytuje rehabilitační odbornou péči u hospitalizovaných pacientů v celé nemocnici.

 • Nemocnici byla již po několikáté MZ ČR udělena akreditace pro obor specializačního vzdělávání lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů.

MUDr. Vladimír Trenčiansky

MUDr. Vladimír Trenčiansky

Primář oddělení

+420 487 954 651
vladimir.trenciansky@nemcl.cz

Mgr. Dana Šperlíková

Mgr. Dana Šperlíková

Vedoucí odborný fyzioterapeut

+420 487 954 652
dana.sperlikova@nemcl.cz

Rehabilitace

Rehabilitace

4. podlaží budova A

+420 487 954 650
rehabilitace@nemcl.cz

Návštěvní doba

Návštěvní doba

denně 14:30-16:30


Kde nás najdete

Budova A
Budova B

Ambulance a poradny

Ambulance lékařů
po

09:30 - 12:30

MUDr. Drvotová

út

10:00 - 12:00

prim. MUDr. Trenčiansky

út

13:00 - 14:30

prim. MUDr. Trenčiansky

st

09:30 - 12:30

MUDr. Hullová

čt

09:00 - 12:00

prim. MUDr. Trenčiansky

09:30 - 12:30

MUDr. Hullová

+420 487 954 656

Předchozí objednání na telefonu či osobně nutné. Najdete nás v prvním přízemním podlaží budovy B.

Poradna pro děti s vadným držením těla
1x měsíčně

prim. MUDr. Trenčiansky

+420 487 954 656

Předchozí objednání nutné. Najdete nás v prvním přízemním podlaží budovy B.

Lymfo poradna
1x měsíčně

MUDr. Hullová

+420 487 954 650

Předchozí objednání nutné. Najdete nás v prvním přízemním podlaží budovy B. INFO:https://www.nemcl.cz/nemocnice/novinky/info-rehabilitace

Fyzioterapie a ergoterapie
po-pá

07:30 - 12:00

po-pá

12:30 - 14:30

+420 487 954 650

Objednání je možné pouze osobně s platným FT poukazem. Telefon slouží výhradně pro omluvu na terapii. Najdete nás v prvním přízemním podlaží budovy B.

Rázová vlna, laser

+420 487 954 650

Předchozí objednání je nutné. Terapie není hrazena ZP. Najdete nás v prvním přízemním podlaží budovy B.

Logopedie

+420 487 954 379

Předchozí objednání nutné.

Dětská ergoterapie
po - pá

8:00 - 14:00

Bc. Petra Dvořáková

+420 487 954 911

Předchozí objednání nutné. Najdete nás v prvním přízemním podlaží budovy C.

Dětská fyzioterapie
po-pá

7:30-14:30

+420 487 954 625

Předchozí objednání nutné. Najdete nás ve 2. podlaží budovy C.

Lůžkové rehabilitace

+420 487 954 854

Najdete nás ve 4. podlaží budovy A.

Lůžková část  

 • S kapacitou 28 lůžek a moderním vybavením, včetně cvičeben fyzioterapie, přístrojovým vybavením, závěsným systémem pro přesun imobilních pacientů poskytuje komplexní a odbornou rehabilitační péči.

 • Naše lůžkové oddělení je špičkovým centrem specializovaným na akutní a subakutní rehabilitaci klientů s ortopedickými, traumatologickými, neurologickými a dalšími  diagnózami. Současně poskytujeme péči klientům s funkčními poruchami pohybového systému.

 • Pro hospitalizované pacienty je připravený individuální program léčby tak, aby jejich hendikep byl minimalizován a byl jim umožněný návrat do jejich domácího a pracovního prostředí, k jejich denním aktivitám.

 • Na oddělení pracuje tým lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů, kteří jsou odborně erudováni k poskytování zdravotnických služeb v odbornosti rehabilitace a fyzikálního lékařství, fyzioterapie a ergoterapie. Neoddělitelnou součástí týmu je logoped a psycholog.

Další informace

 • Naše oddělení naleznete ve 4. podlaží budovy A.

 • Telefonní kontakt +420  487 954 854 nebo rehabilitace@nemcl.cz.

Ambulance lékařů

 • Do ambulance a poraden je nutné se předem objednat  na  telefonním čísle +420 487 954 656.

 • Najdete nás v prvním přízemním podlaží budovy B.

Pondělí 9:30 – 12:30 - MUDr. Drvotová

Úterý  10:12:00 - 13:00 – 14:30 – prim. MUDr. Trenčiansky

Středa  9:30 - 12:30 - MUDr. Hullová

Čtvrtek  9:00 - 12:00 – prim. MUDr. Trenčiansky

Pátek 9:30 - 12:30 - MUDr. Hullová

Poradna pro děti s vadným držením těla 1x měsíčně čtvrtek - prim. MUDr. Trenčiansky

Lymfo poradna 1x měsíčně středa - MUDr. Hullová

Ambulantní část fyzioterapie a ergoterapie

 • Poskytujeme specializovanou péči pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu dále zajišťuje  ambulantní formu rehabilitace po traumatech, u pacientů s neurologickými diagnózami a dalšími problémy vyžadujícími ambulantní rehabilitační léčbu.

 • Naši ambulance skládá z individuálních cvičeben fyzioterapeutů a ergoterapeutů, kompletní elektroléčby, nabízíme laser, rázovou vlnu, vysokovýkonný indukční systém, využíváme asistovanou robotickou terapii.

 • Naši ambulanci tvoří tým odborníků, kteří jsou zde pro vás s cílem poskytnout optimální péči a podporu během procesu rehabilitace.

Další informace

 • Naše oddělení naleznete v prvním přízemním podlaží  budovy B.

 • Naše nemocnice má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Stačí vám jen doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty.

 • Naše služby jsou nabízeny i samoplátcům.  Laser, rázová vlna a vysokoindukční systém je pouze na přímou úhradu.

Provozní doba

Po – Pá 7:30 – 12:00 a 12:30 – 14:30

 • Telefonní kontakt +420 487 954 650 - evidence oddělení

Centrum dětské rehabilitace

Dětská ergoterapie

Pro koho jsme?

 • Věnujeme  se dětem s vývojovými problémy, s poruchami autistického spektra, s potížemi s pozorností a hyperaktivitou, s poruchami senzorického zpracování, vývojovou dysfázií či opožděným vývojem řeči, s poruchou učení, s Downových syndromem, s dětskou mozkovou obrnou, s dyspraxií nebo poruchou vývojové koordinace. 

S čím pomáháme?

 • Ergoterapie pomáhá dětem vyvinout dovednosti, které jsou klíčové pro jejich každodenní život, jako je oblékání, stravování, psaní, učení a mnoho dalšího.

 • Pomáhají dětem s ADHD zlepšit svou koncentraci a kontrolu nad svými emocemi.

 • Dětem s autismem pomáhají rozvíjet sociální dovednosti a lépe zvládat senzorické vjemy.

 • Pro děti se svalovými onemocněními znamená ergoterapie cestu k zlepšení pohyblivosti a lepší kontrole nad svým tělem.

 • Navíc se naše ergoterapeutka v nové ambulanci věnuje i rozvoji sociálních dovedností, výběru vhodných kompenzačních pomůcek a úpravě domácího i školního prostředí.

Co je naším cílem?

 • Hlavním cílem ergoterapie je podpora dětí v dosažení optimálního rozvoje a nezávislosti.

Další informace

 • Naše ambulance je v provozu po - pá 8:00 - 14:00 a najdete nás v budově C v prvním přízemním podlažím.

 • Telefonní kontakt +420 487 954 911.

 • Naše nemocnice má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Stačí vám jen doporučení, které získáte od dětského lékaře či psychologa, logopeda, fyzioterapeuta, případně jiného specialisty.

 • Poukaz následně vystaví pediatr nebo přímo lékař rehabilitačního oddělení NsP Česká Lípa.

Dětská fyzioterapie

 • Zaměřujeme se na děti s vývojovými poruchami, neurologickými onemocněními.

 • Terapii poskytujeme i dětem  po úrazech, s vadným držením těla, skoliózou.

 • Rozvíjíme  motorické  dovedností a koordinace pohybů.

 • Zaměřujeme se na posílení svalů a kloubů pro optimální pohybovou funkci.

 • Provádíme intervence při poruchách pohybového aparátu způsobených úrazem, onemocněním nebo vrozenými vadami.

 • Využíváme Vojtovu terapii, Bobath koncept  a další moderní postupy v péči o dětského pacienta.

Co je naším cílem?

 • Cílem dětské fyzioterapie je zajistit dětem plnohodnotný a zdravý pohybový život, a to jak v každodenních aktivitách, tak i ve školním a společenském prostředí.

Další informace

 • Ambulance je v provozu po – pá 7:30 – 14:30.

 • Telefonní kontakt  +420 487 954 625.

 • Naše nemocnice má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Stačí vám jen doporučení, které získáte od dětského lékaře či případně jiného ambulantního specialisty či přímo lékař  rehabilitačního oddělení NsP Česká Lípa.

 • Najdete nás ve druhém nadzemním podlaží budovy C.

Dětská logopedie

Na co se zaměřujeme?

 • Rozvoj správné výslovnosti a artikulace slov.

 • Posílení schopnosti porozumět a používat jazyk v komunikaci.

 • Podpora gramatických a lexikálních dovedností.

 • Prevenci a intervenci při poruchách řeči, například koktání.

Co je naším cílem?

 • Cílem dětské logopedie je umožnit dětem plnohodnotně a úspěšně komunikovat ve školním, rodinném a sociálním prostředí.

Další informace

 • Centrum dětské logopedie bude uvedeno do provozu v 1. čtvrtletí 2024.

Gynekologická fyzioterapie

 • Naše služby gynekologické fyzioterapie jsou poskytovány jako součást péče na gynekologicko-porodnickém oddělení, a to právě pacientkám s problémy po porodu, které jsou nebo budou na našem gyn-por oddělení hospitalizovány.

Pro koho jsme?

 • Gynekologická fyzioterapie je určena pro ženy s problémy týkající se jejich gynekologického zdraví a pohody. U nás se zaměřujeme na problémy s močovou inkontinencí, na bolesti v oblasti zad a pánve, na ženy po vaginálním i císařském porodu a problémy při diastáze.

S čím pomáháme a co nabízíme?

 • Nabízíme rannou poporodní péči, terapii jizev, terapii funkcí pánevního dna, kineziotaping, lymphotaping, terapii při diastáze a hlubokého stabilizačního systému páteře.

Co je naším cílem?

 • Cílem gynekologické fyzioterapie je maximalizovat zdraví a pohodu žen.

Další informace:

 • Naše služby gynekologické fyzioterapie jsou prozatím poskytovány pouze pacientkám s gynekologickými problémy, které jsou nebo budou na našem gyn-por oddělení hospitalizovány.

 • V případě dotazů můžete kontaktovat naší fyzioterapeutku na email: magdalena.kogutpekarkova@nemcl.cz.

 

Kontakty

 • Lůžková rehabilitace – +420 487 954 854

 • Ambulance lékařů – +420 487 954 656

 • Ambulantní část fyzioterapie a ergoterapie – +420 487 954 650

 • Dětská ergoterapie – +420 487 954 911

 • Dětská fyzioterapie - +420 487 954 625

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu