Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

dětské +420 487 954 606

novorozenecké +420 487 954 840

pediatrie@nemcl.cz

Oddělení pediatrie (dětské a novorozenecké)

Pediatrie se skládá z dětského a novorozeneckého oddělení a v rámci své ambulantní i lůžkové části poskytuje odbornou diagnostickou, terapeutickou a konziliární péči. Dětské oddělení zajišťuje péči dětem a dospívajícím do 19 let.

V roce 1998 byl Pediatrii udělen certifikát Baby Friendly Hospital, a to jako 10. nemocnici v řadě napříč celou republikou. Tím ale oddělení nezaspalo a každým rokem se neustále snaží zlepšovat toto prostředí přátelské dětem.

V areálu nemocnice, konkrétně v budově Centra zdraví, je již osm let umístěn Babybox. Za dobu své existence v něm byly nalezeny dvě krásné zdravé děti, které již dnes mají svůj nový domov. Kromě toho nemocnice každoročně průměrně v pěti případech zadává podnět k adopci či k převzetí dítěte do pěstounské péče.

Při hospitalizaci plně respektujeme Chartu práv dětí  a podporujeme přítomnost rodičů v nemocnici nejen u nejmladších dětí, ale i u dětí starších 6 let.

MUDr. Josef Gut

MUDr. Josef Gut

Primář oddělení

+420 487 954 601
josef.gut@nemcl.cz

Bc. Jana Langová

Bc. Jana Langová

Vrchní sestra

+420 487 954 602
jana.langova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Ambulance a poradny

Příjmová ambulance

po - pá

07:00 - 15:30

+420 487 954 604

Diabetologická poradna

po

08:30 - 11:30

út

08:30 - 11:00

13:00 - 15:00

+420 487 954 617

V současné době je v provozu pouze na základě předchozího telefonického objednání.

Endokrinologická poradna

st

08:30 - 10:30

čt

08:00 - 11:00

08:30 - 10:30

USG vyšetření štítné žlázy

po

12:00 - 13:00

Pouze pro objednané.

čt

13:00 - 15:00

Pouze pro objednané.

10:30 - 12:00

Pouze pro objednané.

+420 487 954 617

V současné době je v provozu pouze na základě předchozího telefonického objednání.

Gastroenterologická poradna

út

08:30 - 11:30

st

08:30 - 10:00

13:00 - 15:00

USG vyšetření břicha

út

13:00 - 15:00

Pouze pro objednané.

st

10:00 - 11:00

Pouze pro objednané.

PH metrie

út - st

07:30 - 08:00

Pouze pro objednané.

+420 487 954 617

V provozu pouze na základě předchozího telefonického objednání.

Nefrologická poradna

po

08:00 - 10:00

čt

08:00 - 11:00

USG vyšetření ledvin a břicha

po-pá

12:00 - 13:00

Pouze pro objednané.

+420 487 954 617

V současné době je v provozu pouze na základě předchozího telefonického objednání.

Revmatologická poradna

st

13:00 - 15:00

+420 487 954 604

V současné době je v provozu pouze na základě předchozího telefonického objednání.

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Gut

po

10:00 - 13:00

út

07:30 - 10:00

13:00 - 14:30

Poradna pro kojence

st

08:00 - 11:00

čt

12:00 - 14:00

08:00 - 11:00

+420 487 954 609

Dětské oddělení

Dětské oddělení tvoří jednotka intenzivní péče a standardní lůžkové oddělení pro děti již od kojeneckého věku. Jednotlivá lůžková oddělení umožnují společný pobyt dítěte s rodičem.

Průměrná doba hospitalizace je tři dny a péče pokrývá celé spektrum nemocí vyskytujících se v dětském a dospívajícím věku.

Další důležitou činností oddělení je zabezpečování předoperační a pooperační péče u dětí, u nichž jsou plánovány chirurgické, ORL, ortopedické a neurologické výkony. Po odeznění akutních stavů a ukončení doby hospitalizace poskytujeme prostřednictvím odborných poraden navazující specializovanou péči. Součástí našeho oddělení je poradna nefrologie, gastroenterologie, endokrinologie, diabetologie a revmatologie. Tyto mohou rovněž využívat USG vyšetření břišních orgánů a střev, měkkých tkání, štítné žlázy a mozku. Nadregionálně je poskytována péče o děti trpící pomočováním.

Při potřebě super-specializované péče, nejčastěji hematoonkologické, chirurgické, traumatologické a resuscitační, úzce spolupracujeme s krajskou nemocnicí v Ústí nad Labem a Fakultní nemocnicí Motol v Praze.

Ve spolupráci s ostatními odděleními zajišťujeme konziliární vyšetření a k diagnostice a sledování úspěšnosti léčby v čase využíváme moderních zobrazovacích metod, jako je echokardiografie, funkční vyšetření plic, EKG, endoskopické vyšetření zažívacího traktu, funkční urodynamické vyšetření dolních močových cest, kontrastní rentgenologické metody vč. CT a MR.

Na oddělení je přítomna učitelka – specialistka mateřské školy. Ta se věnuje hospitalizovaným dětem a úzce spolupracuje s lékařským i nelékařským zdravotnickým personálem, přičemž respektuje nastavený léčebný režim a ošetřovatelský plán pacientů. Jednou týdně navštěvuje naše oddělení skupina Zdravotních klaunů. Přímo na oddělení se nachází nová dětská herna, jejíž hračky se snažíme pravidelně obměňovat.

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení tvoří jednotka intenzivní a intermediární péče a jednotka oddělení Rooming-in. Na oddělení pracují zkušené dětské sestry a laktační poradkyně.

Oddělení Rooming-in představuje pokoj společný pro maminku a miminko již od jeho narození. Nastavené uskupení prohlubuje vztah dítěte s matkou, a to pod odborným dohledem dětské sestry.

Snahou všech pracovníků oddělení je, aby se maminka během pobytu u nás naučila o své děťátko pečovat správně a bezpečně, porozuměla jeho potřebám a miminko bylo kojené. Maminka je zde poučena o důležitosti mateřského mléka pro správný tělesný a citový vývoj novorozence a seznámena s péčí o prsy.

Na našem oddělení se nachází také Sběrna mateřského mléka, která zajišťuje jeho příjem a zpracování od dobrovolných dárkyň. Mléko následně distribuujeme hospitalizovaným novorozencům.

Oddělení zahrnuje i úsek Intermediální péče, kde jsou hospitalizováni novorozenci s poruchami poporodní adaptace, s patologickými stavy a předčasně narození. Úsek je vybaven inkubátory pro poskytování intenzivní péče, monitory pro stálé sledování životních funkcí a ventilátorem. Jsme schopni zajistit kvalitní péči nezralým dětem, které se narodily nejdříve ve 33. týdnu těhotenství.

Do kompetencí Novorozeneckého oddělení rovněž spadá 24hodinový monitoring Babyboxu.  

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu