Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

dětské +420 487 954 606

novorozenecké +420 487 954 840

pediatrie@nemcl.cz

Oddělení pediatrie (dětské a novorozenecké)

Dotazník spokojenosti

O oddělení

  • Pro oblast Českolipska a Šluknovského výběžku poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči dětem od narození až do 19 let.

  • Zajišťujeme komplexní péči o děti ve všech oborech medicíny vč. chirurgie a traumatologie.

  • Provozujeme odborné poradny pro děti a dospívající s nemocemi ledvin, zažívacího ústrojí, diabetologickou a revmatologickou poradnu a s tím spojená vyšetření vč. ultrazvuku.

  • Na Novorozeneckém oddělení každoročně přivítáme na svět více než 1000 dětí, a jsme schopni poskytnou péči i předčasně narozeným dětem.

  • S titulem Baby Friendly Hospital se snažíme, aby domů z Novorozeneckého oddělení odcházelo co nejvíce plně kojených dětí a hlavně spokojených maminek.

MUDr. Josef Gut

MUDr. Josef Gut

Primář oddělení

+420 487 954 601
josef.gut@nemcl.cz

Bc. Jana Langová

Bc. Jana Langová

Vrchní sestra

+420 487 954 602
jana.langova@nemcl.cz

Dětské a novorozenecké

Dětské a novorozenecké

3. podlaží budova C


pediatrie@nemcl.cz

Návštěvní doba

Návštěvní doba

denně 14:30 - 16:30


Kde nás najdete

Ambulance a poradny

Příjmová ambulance
po - pá

07:00 - 15:30

+420 487 954 604

V době 15:00-7:00 + víkendy a svátky provoz zajištěn na 3. patře budovy C. Najdete nás ve 2. podlaží budovy C.

Diabetologická poradna
po

08:30 - 11:30

MUDr. Lenka Kocinová

út

08:30 - 11:00

13:00 - 15:00

+420 487 954 617

Předchozí telefonické objednání nutné. Najdete nás v 2. podlaží budovy C.

Endokrinologická poradna
st, pá

08:30 - 10:30

MUDr. Lenka Kocinová

čt

08:00 - 11:00

+420 487 954 615

Předchozí telefonické objednání nutné. Najdete nás v 2. podlaží budovy C.

USG vyšetření štítné žlázy
po

12:00 - 13:00

čt

13:00 - 15:00

10:30 - 12:00

+420 487 954 624

Najdete nás ve 2. podlaží budovy C.

Gastroenterologická poradna
út

7:30 - 08:00

PH metrie

08:30 - 11:30

Poradna

13:00 - 15:00

USG vyšetření břicha

st

07:30 - 08:00

PH metrie

08:30 - 11:00

Poradna

13:00 - 15:00

Poradna

+420 487 954 617

Předchozí telefonické objednání nutné. Najdete nás ve 2. podlaží budovy C.

Nefrologická poradna
po

08:00 - 10:00

Poradna

po

13:30 - 14:30

USG vyšetření ledvin

čt

08:00 - 11:00

Poradna

+420 487 954 614

Předchozí telefonické objednání nutné. Najdete nás v 2. podlaží budovy C.

Revmatologická poradna
st

13:00 - 15:00

Vždy 1x za 14 dní.

+420 487 954 604

Předchozí telefonické objednání nutné. Najdete nás v 2. podlaží budovy C.

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Gut
po

10:00 - 13:00

Nemocní

út

07:30 - 10:00

Nemocní

10:00 - 11:00

Objednaní

13:00 - 14:30

Kojenecká poradna

st

08:00 - 10:00

Nemocní

10:00 - 11:00

Objednaní

čt

12:00 - 14:00

Nemocní

08:00 - 10:00

Nemocní

10:00 - 11:00

Objednaní

+420 487 954 609

Více o oddělení

Pediatrie se skládá z dětského a novorozeneckého oddělení a v rámci své ambulantní i lůžkové části poskytuje odbornou diagnostickou, terapeutickou a konziliární péči. Dětské oddělení zajišťuje péči dětem a dospívajícím do 19 let.

V roce 1998 byl Pediatrii udělen certifikát Baby Friendly Hospital, a to jako 10. nemocnici v řadě napříč celou republikou. Tím ale oddělení nezaspalo a každým rokem se neustále snaží zlepšovat toto prostředí přátelské dětem.

V areálu nemocnice, konkrétně v budově Centra zdraví, je již osm let umístěn Babybox. Za dobu své existence v něm byly nalezeny dvě krásné zdravé děti, které již dnes mají svůj nový domov. Kromě toho nemocnice každoročně průměrně v pěti případech zadává podnět k adopci či k převzetí dítěte do pěstounské péče.

Při hospitalizaci plně respektujeme Chartu práv dětí  a podporujeme přítomnost rodičů v nemocnici nejen u nejmladších dětí, ale i u dětí starších 6 let.

Dětské oddělení

Dětské oddělení tvoří jednotka intenzivní péče a standardní lůžkové oddělení pro děti již od kojeneckého věku. Jednotlivá lůžková oddělení umožnují společný pobyt dítěte s rodičem.

Průměrná doba hospitalizace je tři dny a péče pokrývá celé spektrum nemocí vyskytujících se v dětském a dospívajícím věku.

Další důležitou činností oddělení je zabezpečování předoperační a pooperační péče u dětí, u nichž jsou plánovány chirurgické, ORL, ortopedické a neurologické výkony. Po odeznění akutních stavů a ukončení doby hospitalizace poskytujeme prostřednictvím odborných poraden navazující specializovanou péči. Součástí našeho oddělení je poradna nefrologie, gastroenterologie, endokrinologie, diabetologie a revmatologie. Tyto mohou rovněž využívat USG vyšetření břišních orgánů a střev, měkkých tkání, štítné žlázy a mozku. Nadregionálně je poskytována péče o děti trpící pomočováním.

Při potřebě super-specializované péče, nejčastěji hematoonkologické, chirurgické, traumatologické a resuscitační, úzce spolupracujeme s krajskou nemocnicí v Ústí nad Labem a Fakultní nemocnicí Motol v Praze.

Ve spolupráci s ostatními odděleními zajišťujeme konziliární vyšetření a k diagnostice a sledování úspěšnosti léčby v čase využíváme moderních zobrazovacích metod, jako je echokardiografie, funkční vyšetření plic, EKG, endoskopické vyšetření zažívacího traktu, funkční urodynamické vyšetření dolních močových cest, kontrastní rentgenologické metody vč. CT a MR.

Na oddělení je přítomna učitelka – specialistka mateřské školy. Ta se věnuje hospitalizovaným dětem a úzce spolupracuje s lékařským i nelékařským zdravotnickým personálem, přičemž respektuje nastavený léčebný režim a ošetřovatelský plán pacientů. Jednou týdně navštěvuje naše oddělení skupina Zdravotních klaunů. Přímo na oddělení se nachází nová dětská herna, jejíž hračky se snažíme pravidelně obměňovat.

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení tvoří jednotka intenzivní a intermediární péče a jednotka oddělení Rooming-in. Na oddělení pracují zkušené dětské sestry a laktační poradkyně.

Oddělení Rooming-in představuje pokoj společný pro maminku a miminko již od jeho narození. Nastavené uskupení prohlubuje vztah dítěte s matkou, a to pod odborným dohledem dětské sestry.

Snahou všech pracovníků oddělení je, aby se maminka během pobytu u nás naučila o své děťátko pečovat správně a bezpečně, porozuměla jeho potřebám a miminko bylo kojené. Maminka je zde poučena o důležitosti mateřského mléka pro správný tělesný a citový vývoj novorozence a seznámena s péčí o prsy.

Na našem oddělení se nachází také Sběrna mateřského mléka, která zajišťuje jeho příjem a zpracování od dobrovolných dárkyň. Mléko následně distribuujeme hospitalizovaným novorozencům.

Oddělení zahrnuje i úsek Intermediální péče, kde jsou hospitalizováni novorozenci s poruchami poporodní adaptace, s patologickými stavy a předčasně narození. Úsek je vybaven inkubátory pro poskytování intenzivní péče, monitory pro stálé sledování životních funkcí a ventilátorem. Jsme schopni zajistit kvalitní péči nezralým dětem, které se narodily nejdříve ve 33. týdnu těhotenství.

Do kompetencí Novorozeneckého oddělení rovněž spadá 24hodinový monitoring Babyboxu.  

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu