Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

+420 487 954 392

plicni@nemcl.cz

Oddělení PNE (plicní)

Nelůžkové pneumologické oddělení zajišťuje ambulantní péči pro pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí. Oddělení je funkčně rozděleno na úsek rentgenového pracoviště, dispenzarizace a kalmetizace. Provádíme zde širokou škálu odborných vyšetření a pracujeme s celou řadou moderních přístrojů.

Nejčastější diagnózy, které oddělení řeší, jsou astma, CHOPN, tumory plic a poruchy spánku. Jeho nedílnou a velmi důležitou součástí je také ambulance zajišťující léčbu závislosti na tabáku.

MUDr. Magdalena Popelková

MUDr. Magdalena Popelková

Přimář oddělení

+420 487 954 252
magdalena.popelkova@nemcl.cz

Zuzana Dostálová

Zuzana Dostálová

Vrchní sestra

+420 487 954 253
zuzana.dostalova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Činnosti oddělení

Oddělení zajišťuje komplexní, cílené a kontrolní vyšetření pacientů s onemocněním dýchacího ústrojí specializovaným odborníkem na plicní nemoci, dále inhalační a v indikovaných případech rovněž i infuzní léčbu a poskytuje odbornou konziliární službu pro nemocnici.

Prováděná vyšetření

  • RTG vyšetření hrudních orgánů pomocí skiagramu

  • funkční vyšetření plic (spirometrie, bronchodilatační testy, bodypletysmografické vyšetření, difuze)

  • měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FeNO/„NIOX“)

  • analýzu CO ve vydechovaném vzduchu

  • screening spánkové apnoe 

  • oxygenoterapii

  • aplikaci a odečet tuberkulínového testu

  • vyšetření krve, moči a sputa

Objednávání léků a na vyšetření

Pacienti přichází s žádankou od svého praktického nebo ambulantního lékaře v předem domluveném termínu. Pro rezervaci termínu na vyšetření využijte tel. č. 487 954 392.

Objednávky léků můžete provádět prostřednictvím emailu plicnileky@nemcl.cz nebo na tel. č. 487 954 392.

Doporučení – inhalátory

Chcete vědět, jak správně používat inhalátor a jaká je správná inhalační technika? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete na webových stránkách mujinhalator.cz.

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu