Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Sekretariát oddělení

+420 487 954 373

rentgen@nemcl.cz

Oddělení radiodiagnostiky

Dotazník spokojenosti

O oddělení

 • RDG oddělení je moderně vybavené pracoviště provádějící komplexní skiagrafická, skiaskopická, angiografická a ultrazvuková vyšetření a diagnostiku pomocí CT a MR.

 • Provozní doba RDG oddělení je od 07:30 do 14:30 hod. Snímkování předoperačních a preventivních vyšetření plic pak probíhá v čase mezi 13:00 a 14:30 hod. Pohotovost drží RDG nepřetržitě.

Kontakty pro objednání na vyšetření:

 • Evidence RDG (skiaskopická vyšetření, odesílání snímků PACS) na tel. č.: 487 954 373.
  Recepce CT (CT vyšetření, odesílání snímků PACS) na tel. č.: 487 954 393.
  Recepce MR (MR vyšetření, odesílání snímků PACS) na tel. č.: 487 954 193 nebo osobně na recepci MR (přízemí budovy A – Nemocnice).

 • Čas vyšetření je pouze orientační. Krátce před termínem vyšetření je každému pacientovi zasílána tzv. upomínací SMS, aby se předešlo zapomenutí a propadnutí termínu ze strany pacienta. V případě, že se na vyšetření nemůžete dostavit, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit na příslušném pracovišti.

MUDr. Katarína Urbancová

MUDr. Katarína Urbancová

Primář oddělení

+420 487 954 371
katarina.urbancova@nemcl.cz

Šárka Urbánková

Vedoucí laborantka

+420 487 954 372
sarka.urbankova@nemcl.cz

Rentgen

Rentgen

3. podlaží budova A

+420 487 954 373
rentgen@nemcl.cz

Provozní doba

Provozní doba

po-pá 7:30-14:30

pohotovost - 24 hodin denně

Kde nás najdete

Ambulance a poradny

Pohotovost
po-pá

15:00-7:00

so, ne a svátky

24 hodin

487 954 393 CT, 487 954 193 MR

RDG při chirurgické ambulanci
po-pá

7:30-14:30

487 954 390

Druhy RTG vyšetření

Skiagrafická vyšetření

 • Základní a speciální snímky hlavy, páteře, hrudníku a plic, dlouhých a drobných kostí, pánve, břicha, měkkých tkání.

Skiaskopická vyšetření

 • Skiaskopie plic, břicha, kostí a kloubů, dále vyšetření jícnu, žaludku, tlustého střeva (irrigografie), žlučových cest (ERCP), píštělí (fistulografie) a močového ústrojí (ascendentní pyelografie, descendentní pyelografie, retrográdní uretgografie, cystografie, mikční cystouretrografie).

 • Intervenční výkony pod skiaskopickou kontrolou – stenty jícnu, drenáž a stent do žlučových cest (PTC a PTD), drenáže abscesů, biopsie, nefrostomie.

CT vyšetření (v plném rozsahu kromě vyšetření srdce)

 • Nativní nebo s podáním kontrastní látky – mozek, páteř, plíce, mediastinum, břicho, kosti, klouby, měkké části těla, cévy, virtuální kolonoskopie, enteroklýza.

 • Intervenční výkony pod CT kontrolou – biopsie, drenáže, sympatektomie, perkutánní kořenové obstřiky (PRT).

Angiografická vyšetření

 • Základní vyšetření cév, končetin dolních i horních, břicha, pánve, plic, hlavy, aortálního oblouku a krčních tepen.

 • Intervenční výkony na cévách (kromě srdce a hlavy) – dilatace (PTA), stenty, kavální filtry, embolizace, trombolýzy.

Ultrazvuková vyšetření

 • Vyšetření břicha, měkkých částí těla, kloubů, biopsie.

Magnetická rezonance

 • Vyšetření mozku, páteře, kloubů, prs.

Magnetická rezonance

Jedná se o moderní nebolestivou zobrazovací metodu, jenž vyniká především vysokým kontrastním rozlišením jednotlivých tkání.

Vzhledem k absenci ionizujícího záření je metoda vhodná především pro děti, mladé lidi a pacienty s častými opakovanými kontrolami. U dospělých a větších dětí nevyžaduje zpravidla žádnou přípravu. U menších dětí a klaustrofobiků se provádí v celkové anestezii, aby se zamezilo nežádoucím pohybům vyšetřovaného.

Silné magnetické pole může poškodit nebo dislokovat všechny kovové předměty, které byly pacientovi během života, většinou při nějakém operačním zákroku, vpraveny do těla. Z důvodu zachování bezpečí je tedy nutné vyplnit před vyšetřením zcela pravdivě informovaný souhlas (viz níže). Ten je možné vyplnit na místě (v takovém případě se, prosím, dostavte na recepci MR min. 15 minut před plánovaným výkonem) nebo přinést již vyplněný s sebou.

Magnetická rezonance prsu (MRM) je vyšetřovací technika prováděná za pomoci kontrastní látky. Proti klasickým mamo-diagnostickým metodám (mamografii a ultrasonografii), poskytuje informaci nejen morfologickou, ale i funkční. Díky tomu má i karcinom minimálního vzrůstu nebo karcinom rostoucí v denzní tkáni větší šanci na odhalení.

Na vyšetření se pacientka dostaví s řádně vyplněnou žádankou po předchozím objednání na tel. čísle 487 954 193. Vyšetření bude prováděno nalačno (2 hod. před vyšetřením) a bez další jiné přípravy. Pouze v případě, že je pacientka alergická na kontrastní látku např. z CT, prosíme o přípravu prednisonem  13, 7 a 1 hodinu před vyšetřením.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu