Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

+420 487 954 373

rentgen@nemcl.cz

Oddělení radiodiagnostiky

Radiologické oddělení nemocnice je moderním pracovištěm, které provádí veškerá skiagrafická, skiaskopická, angiografická, ultrazvuková a v neposlední řadě také CT vyšetření. Rok 2019 se stal rokem zprovoznění nového pracoviště oddělení, magnetické rezonance. Magnetická rezonance do nemocnice přinesla novou podrobnější metodu diagnostiky, která je zcela bezpečná bez ionizujícího záření.

Provozní doba:
RDG 7.30 – 14.30 hod.
Snímkování předoperačních a preventivních vyšetření plic 13.00hod. – 14.30 hod.

Telefonní čísla:
Evidence RDG /odesílání snímků PACS, objednávání skiaskopických vyšetření/  487 954 373
Recepce CT   /odesílání snímků PACS, objednávání pacientů na CT vyšetření/ 487 954 393
Recepce MR /odesílání snímků PACS, objednávání pacientů na MR vyšetření / 487 954 193     

MUDr. Katarína Urbancová

MUDr. Katarína Urbancová

Primář oddělení

+420 487 954 371
katarina.urbancova@nemcl.cz

Michala Krejčová, DiS.

Michala Krejčová, DiS.

Vrchní laborantka

+420 487 954 372
michala.krejcova@nemcl.cz

Kde nás najdete

O nás

RTG vyšetření 

Skiagrafická vyšetření

  • Základní a speciální snímky hlavy, páteře, hrudníku a plic, dlouhých a drobných kostí, pánve, břicha, měkkých tkání.

Skiaskopická vyšetření

  • Skiaskopie plic, břicha, kostí a kloubů, vyšetření jícnu, žaludku, tlustého střeva( irrigografie), žlučových cest (ERCP), píštělí (fistulografie), močové ústrojí (ascendentní pyelografie, descendentní pyelografie,retrográdní uretgografie,cystografie, mikční cystouretrografie.

  • Intervenční výkony pod skiaskopickou kontrolou – stenty jícnu, drenáž a stent do žlučových cest (PTC a PTD), drenáže abscesů, biopsie, nefrostomie.

CT vyšetření v celém rozsahu výkonů kromě vyšetření srdce

  • Nativní nebo s podáním kontrastní látky - mozek, páteř, plíce, mediastinum, břicho, kosti, klouby, měkké části těla, cévní vyšetření, virtuální kolonoskopie, enteroklýza.

  • Intervenční výkony pod CT kontrolou – biopsie, drenáže, sympatektomie, perkutánní kořenové obstřiky (PRT).

Angiografická vyšetření

  • Základní – vyšetření cév končetin dolních i horních, břícha, pánve, plic, aortálního oblouku a krčních tepen a hlavy.

  • Intervenční výkony na cévách kromě srdce a hlavy– dilatace (PTA), stenty, kavální filtry, embolizace, trombolýzy.

Ultrazvuková vyšetření

  • Vyšetření břicha, měkkých částí, kloubů, biopsie.

Magnetická rezonance

  • Vyšetření mozku, páteře, kloubů.

Magnetická rezonance je zobrazovací metoda, která vyniká především vysokým kontrastním rozlišením jednotlivých tkání. Metoda využívá specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku, která jsou po vystavení silnému magnetickému poli zdrojem radiofrekvenčního vlnění. Toto je pak zachyceno systémem přijímacích cívek. Vzhledem k absenci ionizujícího záření je metoda vhodná především pro děti, mladé lidi a vyšetření pacientů s opakovanými kontrolami. U magnetické rezonance nejsou dosud známé žádné negativní účinky na organismus.

Vyšetření je prováděno v silném magnetickém poli, je nebolestivé a u dospělých a větších dětí nevyžaduje zpravidla žádnou přípravu. U menších dětí a klaustrofobiků se vyšetření provádí v celkové narkóze k zamezení pohybových artefaktů.

Silné magnetické pole může poškodit nebo dislokovat všechny kovové předměty, které Vám byly vpraveny do těla, většinou při některém operačním zákroku. Z důvodu zachování Vašeho bezpečí je nutné před vyšetřením pravdivě vyplnit dotazník (informovaný souhlas).

Souhlas vyplníte na recepci magnetické rezonanci nebo je možné jej stáhnout a přinést vyplněný s sebou. Na vyšetření se dostavte cca 15 minut před plánovaným časem vyšetření k sepsání informovaného souhlasu. Čas vyšetření je pouze orientační z důvodu nutnosti provádění akutních neplánovaných vyšetření.

Objednání

Telefonicky na tel. +420 487 954 193 nebo osobně na recepci magnetické rezonanci - přízemí budova A.

Před termínem Vašeho vyšetření budete upozorněni SMS zprávou. V případě, že se na vyšetření nemůžete dostavit je nutné tuto skutečnost včas oznámit a termín vyšetření uvolnit!

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu