Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Oddělení sociálních lůžek

O oddělení

  • Oddělení poskytuje služby v pobytovém sociálním zařízení osobám hospitalizovaným na lůžku ústavní zdravotní péče. Předpokladem je, že tito pacienti již další ústavní zdravotní péči nevyžadují, ale vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, snížené soběstačnosti a nepříznivé sociální situaci nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné osoby, přičemž potřebu péče a dohledu nelze zajistit členy rodiny, osobami blízkými ani jinými službami sociální péče. Naši pacienti nemohou být propuštěni do doby, než je jim zabezpečena adekvátní navazující pomoc.

MUDr. Nikolaj Štaňko

MUDr. Nikolaj Štaňko

Primář oddělení

+420 487 954 125
nikolaj.stanko@nemcl.cz

Lenka Caklová

Lenka Caklová

Vrchní sestra

+420 487 954 235
lenka.caklova@nemcl.cz

Mgr. et Mgr. Kristína Lakatošová

Mgr. et Mgr. Kristína Lakatošová

Vedoucí zdrav. sociální pracovník

+420 487 954 902
kristina.lakatosova@nemcl.cz

Sociální lůžka

Sociální lůžka

4. a 9. podlaží budova A

+420 487 954 306

Návštěvní doba

Návštěvní doba

denně 14:30-17:30


Kde nás najdete

4. podlaží
9. podlaží

Pokoje

Pokoje jsou vybaveny lůžky, stoly, židlemi, jídelním stolem, šatní skříní a TV. Pro každý dvoupokoj je společné WC, sprcha a umývárna. Na oddělení je rovněž k dispozici WC pro tělesně postižené. 

Komu je služba určena

Služba je určena dospělým osobám od 27 let, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. V případě volné kapacity ji mohou využít také osoby z terénu, a to na jejich vlastní žádost.

Komu naopak nárok na službu nevzniká

Sociální služby nejsou poskytovány v souladu s § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Nárok na službu nevzniká osobě, která nesplňuje cílovou skupinu, jejíž zdravotní stav vyžaduje akutní odbornou zdravotnickou péči, jenž trpí infekční nemocí nebo duševní chorobou, která je ohrožující pro společné soužití s ostatními uživateli, která žádá o jiný druh služby, než kterou poskytujeme, nebo trpí závislostí na návykových látkách či alkoholu, a osobě, které byla před méně než šesti měsíci vypovězena smlouva na tuto službu pro porušování povinností z ní vyplývajících a z důvodu naplnění kapacity oddělení Sociálních lůžek.

Co je cílem poskytovaných služeb

Cílem celé řady aktivit oddělení je zajistit klientovi podporu a péči, podpořit ho v udržení či zlepšení jeho schopností a dovedností, vytvořit aktivní spolupráci a posílit kontakt mezi ním, jeho rodinou a pečujícím personálem a zajistit mu individuální přístup s ohledem na jeho zdravotní stav, přání a potřeby. Dalším kladeným cílem je vytvořit vhodné podmínky pro zvládání všech základních úkonů při péči o vlastní osobu vč. hygieny a naučit ho v tomto ohledu soběstačnosti dle jeho možností.

Rozsah nabízených služeb

Kromě celodenního ubytování a stravy jsou uživateli poskytovány i další služby – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a využití dalších nabízených fakultativních služeb (kadeřník, pedikér) dle zájmu uživatele.

Sociálně terapeutická a aktivizační činnost

Pacientům nabízíme možnost, jakým způsobem trávit svůj volný čas.  Veškeré činnosti vedou k podpoře aktivity a prevenci proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní i sociální tak, aby závislost pacientů na námi poskytovaných službách byla co nejmenší. Na lůžkách plánujeme a provádíme činnosti skupinové i individuální, které jsou zaměřeny na nácvik a upevnění psychických, sociálních a motorických schopností a dále na nácvik a udržení soběstačnosti a samo-obslužnosti. 

Zásady poskytovaných služeb

Zaměstnanci se řídí zásadami Etického kodexu zaměstnanců v sociálních službách a Etickým kodexem ČAS a chrání osobní svobodu, soukromí a osobní údaje uživatelů. Služby poskytuje kvalifikovaný personál splňující požadavky dle zákona. Při poskytování sociálních služeb jsou zaměstnanci vázáni mlčenlivostí. S uživateli je jednáno s úctou a respektem a komunikováno otevřeně, citlivě a ohleduplně. Veškeré poskytované služby jsou dobrovolné.

Další podstatné informace

Více informací vztahujících se k pobytu na Oddělení Sociálních lůžek naleznete v dokumentu „Domácí řád a základní informace“ viz níže. Obsahem dokumentu jsou informace o ubytování a stravování, denním harmonogramu, lékařské péči, hygieně, návštěvách, procházkách, kulturním vyžití a duchovních službách.

Dobrovolnictví 

Oddělení Sociálních lůžek dlouhodobě spolupracuje s humanitární organizací ADRA. Dobrovolníci pomáhají našim klientům s trávením volného času – např. s nimi hrají společenské hry, předčítají jim, jdou s nimi na procházku nebo si s nimi jen tak povídají. Velmi uvítáme, pokud byste se do těchto aktivit chtěli zapojit i vy. Pro více informací navštivte stránku: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu