Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Sekretariát oddělení

+420 487 954 524

orto-trauma@nemcl.cz

Ortopedicko–traumatologické oddělení

Dotazník spokojenosti

O oddělení

  • Naše oddělení se skládá z části ortopedické a traumatologické.

  • Úsek Ortopedie disponuje částí lůžkovou i ambulantní. Ambulantní část slouží především k vyšetřování a ošetřování dětí a dospělých s ortopedickými onemocněními, vadami a traumaty, k pooperačním kontrolám, k indikaci operačních výkonů a k navrhování léčby poúrazových stavů vč. řešení souvisejících komplikací. V lůžkové části pak probíhá bezprostřední příprava k operačnímu výkonu a následná pooperační péče (vč. rehabilitační).

  • Úsek Traumatologie se zabývá léčbou všech typů zlomenin končetin a přilehlých kloubů.

MUDr. Petr Ježek

MUDr. Petr Ježek

Primář oddělení

+420 487 954 521
petr.jezek@nemcl.cz

Gabriela Poláková

Vrchní sestra

+420 487 954 542
gabriela.polakova@nemcl.cz

Ortopedie

Ortopedie

5. podlaží budova A

+420 487 954 546
orto-trauma@nemcl.cz

Traumatologie

Traumatologie

7. podlaží budova A

+420 487 954 716
orto-trauma@nemcl.cz

Návštěvní doba

Návštěvní doba

denně 14:30-16:30


Kde nás najdete

5. podlaží
7. podlaží

Ambulance a poradny

Ortopedická ambulance
Ukázat na mapě
po - čt

09:00 - 15:00

+420 702 185 570

Najdete nás v 5. podlaží budovy A.

Ultrazvuk dětských kyčlí

+420 702 185 570

Předchozí objednání nutné mezi 11-12. S sebou je nutné přinést kartičku ZP dítěte a žádanku či doporučení k vyšetření. Najdete nás v přízemí budovy C.

Traumatologická ambulance
Ukázat na mapě
po - pá

08:30 - 15:00

+420 487 954 123

Najdete nás v 3. podlaží budovy B.

Pohotovostní trauma ambulance
po - pá

15:00 - 07:00

Najdete nás v přízemí budovy A.

Ortopedie

Ortopedie úzce spolupracuje především s oddělením Léčebné rehabilitace, Chirurgie a Radiodiagnostiky. Pacienti po velkých ortopedických výkonech jsou v pooperačním období na nezbytně nutnou dobu hospitalizováni na aseptické části multioborové JIP Chirurgického oddělení. Neodmyslitelnou součástí péče o nemocné je i rehabilitační péče na lůžku i mimo něj, která je zabezpečována nemocničními fyzioterapeuty. Valná většina našich pacientů po implantaci kloubních náhrad pokračuje z ortopedického lůžka v další rehabilitaci díky bezprostředně navazující hospitalizaci na lůžku Oddělení léčebné rehabilitace.

Stabilně je k operační léčbě vyčleněn jeden aseptický sál pro kostní ortopedickou chirurgii a sál pro traumatologii skeletu, splňující normy stanovené ortopedickou společností.

Prováděné výkony

Oddělení se zabývá celou škálou ortopedických výkonů.

V oblasti implantace umělých kloubů se jedná o endoprotézy kyčelních, kolenních, ramenních i metatarzofalangeálních kloubů vč. jejich výměn.

Nezbytnou součástí operační léčby jsou také artroskopické výkony v oblasti ramenního, kolenního, loketního a hlezenního kloubu.

Dále provádíme rekonstrukční výkony v oblasti dolních končetin a ramen, korektivní výkony na dlouhých kostech, ztužení malých i velkých kloubů v končetinách, výkony v souvislosti s následky dětské mozkové obrny a rekonstrukční výkony na měkkých tkáních pohybového aparátu vč. entezopatií a úžinových syndromů.

Traumatologie

Traumatologie ošetřuje všechny typy zlomenin na končetinách a přilehlých kloubech dle principů AO skupiny. V NsP používáme techniky zajištěného nitrodřeňového hřebování i moderních dlahových systémů z portfolia etablovaných firem, vždy s ohledem na individuální charakter zlomeniny. Traumatologie provádí mj. i akutní ošetření končetinových zlomenin zevními fixatéry a řeší nekomplikované úrazové aloplastiky kyčelního kloubu. Dále se věnuje artroskopickému ošetření při poranění měkkých částí kolenního kloubu a artroskopicky asistovaným osteosyntézám zlomenin v oblasti kolenního kloubu.

U dětských pacientů je preferována konzervativní léčba zlomenin dlouhých kostí, v indikovaných případech pak používáme techniku miniosteosyntézy, ESINu a transfixace Kirschnerovými dráty.

Do kompetence Traumatologie v neposlední řadě spadá také akutní ošetření a případné konzervativní léčení kraniotraumat, traumat páteře a pánve, v návazné spolupráci s traumacentrem Krajské nemocnice Liberec.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu