Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Zdravotně sociální péče

 • Zajišťujeme bezplatné sociální poradenství.

 • Zprostředkováváme konkrétní sociální pomoc hospitalizovanému i jeho rodině.

 • Spolupracujeme s příslušnými úřady a orgány činnými v sociální péči.

Mgr. et Mgr. Kristína Lakatošová

Mgr. et Mgr. Kristína Lakatošová

Vedoucí zdrav. sociální pracovník

+420 487 954 902
kristina.lakatosova@nemcl.cz

ZS péče

ZS péče

5. podlaží budova B

+420 487 954 902
socialni.sestry@nemcl.cz

Kde nás najdete

Kontaktní osoby:

 • Gabriela Eugelová, DiS. (odd. Interna 1, Ortopedie, Rehabilitace, Traumatologie, ONP 3) – email: gabriela.eugelova@nemcl.cz, tel. č.: 487 954 917

 • Kristína Lakatošová, Mgr. (ARO, sociální lůžka, ONP 1, dětské oddělení, neurologie) - e- mail: kristina.lakatosova@nemcl.cz,

Poskytované služby

 • Zdravotně sociální pracovník poskytuje sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.

 • Nabízí pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb pacientů.

 • Identifikuje a vyhodnocuje sociální potřeby pacientů během hospitalizace, navrhuje a zajišťuje vhodné sociální a zdravotní služby před propuštěním pacienta z NsP.

 • Úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v regionu i mimo region a poskytuje aktuální informace o těchto službách.

 • Poskytuje informace o činnosti svépomocných skupin – linky důvěry, krizová centra, centra pro zdravotně postižené apod.

 • Zvláštní pozornost věnuje ohroženým skupinám klientů (osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo handicapem, osaměle žijícím, bez přístřeší, dlouhodobě a opakovaně hospitalizovaným, s výrazným poklesem funkčních schopností a soběstačnosti, s výraznými deficity kognitivních funkcí).

Příklady konkrétní pomoci

 • Sepsání příspěvku na péči, mobilitu, ZTP.

 • Zajištění terénních sociálních a zdravotních služeb před propuštěním pacienta z NsP – domácí zdravotní a ošetřovatelská péče (Home Care), pečovatelská služba, osobní asistence.

 • Poradenství a pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek.

 • Návrhy na kompenzaci v důsledku zdravotního postižení – sociální dávky, sociální služby, nemocenské a důchodové pojištění, hmotná nouze.

 • Pomoc při vyřizování žádostí do zařízení pobytových sociálních služeb – domovy pro seniory, s pečovatelskou službou, se zvláštním režimem.

 • Zajištění lůžek následné péče (ONP) a pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení.

 • Zajištění ošacení a ubytování osobám bez přístřeší.

 • Pomoc při zajišťování osobních dokladů.

Formy komunikace (poradenství)

V pracovních dnech může být poradenství poskytnuto telefonicky, dále emailem nebo osobně – vzhledem k tomu, že zdravotně sociální pracovnice dochází za pacienty na oddělení, zúčastňují se vizit na Oddělení ONP a mají pracovní aktivity i mimo NsP, doporučujeme osobní konzultace předem telefonicky objednat nebo e-mailem.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu