Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální péče je nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. Pracovníci poskytují právní poradenství, zajišťují nebo zprostředkovávají konkrétní sociální pomoc pacientovi i jeho rodině s cílem zmírnění nebo odstranění negativních sociálních důsledků nemoci. Oddělení úzce spolupracuje s příslušnými úřady a orgány činnými v sociální péči a ostatními zdravotnickými zařízeními.

Komplexní služby jsou určeny hospitalizovaným pacientům nemocnice, jejich rodinám, blízkým osobám a zaměstnancům.

Oddělení se nachází ve 4. a 5. patře na Poliklinice (budova B).

Mgr. et Mgr. Kristína Lakatošová

Mgr. et Mgr. Kristína Lakatošová

Vedoucí zdrav. sociální pracovník

+420 487 954 902 (919)
kristina.lakatosova@nemcl.cz

Kde nás najdete

O nás

Poskytované služby

 • Zdravotně sociální pracovník poskytuje sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.

 • Nabízí pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb pacientů.

 • Identifikuje a vyhodnocuje sociální potřeby pacientů během hospitalizace, navrhuje a zajišťuje vhodné sociální a zdravotní služby před propuštěním pacienta z NsP.

 • Úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v regionu i mimo region, poskytuje aktuální informace o těchto službách.

 • Poskytuje informace o činnosti svépomocných skupin-linky důvěry, krizová centra, centra pro zdravotně postižené apod.

 • Zvláštní pozornost věnuje ohroženým skupinám klientů (osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo handicapem, osaměle žijícím, bez přístřeší, dlouhodobě a opakovaně hospitalizovaným, s výrazným poklesem funkčních schopností a soběstačnosti, s výraznými deficity kognitivních funkcí).

Příklady konkrétní pomoci

 • Sepsání příspěvku na péči, mobilitu, ZTP.

 • Zajištění terénních sociálních a zdravotních služeb před propuštěním pacienta z NsP - domácí zdravotní a ošetřovatelská péče (Home Care), pečovatelská služba, osobní asistence.

 • Poradenství a pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek.

 • Návrhy na kompenzaci důsledku zdravotního postižení - sociální dávky, sociální služby, nemocenské a důchodové pojištění, hmotná nouze.

 • Pomoc při vyřizování žádostí do zařízení pobytových sociálních služeb - domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Domovy se zvláštním režimem.

 • Zajištění lůžek následné péče - LDN a pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení.

 • Zajištění ošacení a ubytování osobám bez přístřeší.

 • Pomoc při zajišťování osobních dokladů.

Jak vyžádat poradenství

Telefonicky (po - pá), emailem nebo osobní konzultace (vzhledem k tomu, že zdravotně sociální pracovnice dochází za pacienty na oddělení, zúčastňují se vizit na LDN a mají pracovní aktivity i mimo NsP, doporučujeme osobní konzultace předem telefonicky objednat).

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu