Oddělení centrální sterilizace

ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE  


Vedoucí lékař: MUDr. Petr Ježek
Telefon: 487 954 541
Email: petr.jezek@nemcl.czVrchní sestra: Vladimíra Parátová
Telefon: 487 954 752
Email: vladimira.paratova@nemcl.cz 
                                                                                                                                                                  

V.Paratova (V.Paratova.jpg) Charakteristika oddělení

Oddělení CS je nedílnou součástí komplexu NsP v České Lípě. V perioperační péči má důležitou roli při vzniku a zabránění přenosu nozokomiálních nákaz. Provádí kompletní předsterilizační přípravu – dekontaminaci, mytí a balení, sterilizaci a expedici zdravotnických prostředků pro všechna oddělení NsP. Dále pro soukromé zdravotnické i nezdravotnické subjekty v naší spádové oblasti. Centrální sterilizace je umístěna v přízemí monobloku nemocnice a má charakter uzavřeného oddělení, které je rozděleno na zóny čistoty – nečistou, čistou, aseptickou a chemickou. CS je vybavena moderními přístroji odpovídajícími vyhl. MZ 306/2012 Sb.
Od listopadu 2005 je zaveden kontejnerový systém pro centrální operační sály, gynekologické operační sály a porodní sál. Má velký přínos pro sterilizaci a transport sterilního materiálu na jednotlivá operační oddělení.

Provozní doba je Po - Pá  od 6:00 - 19:00 hodin.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)