Oddělení centrálních operačních sálů

ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ 


Vedoucí lékař: MUDr. Petr Ježek
Telefon: 487 954 541
Email: petr.jezek@nemcl.cz



Vrchní sestra: Vladimíra Parátová
Telefon: 487 954 752
Email: vladimira.paratova@nemcl.cz
                                                                                                                                                                  














V.Paratova (V.Paratova.jpg)

 

Charakteristika oddělení

Oddělení centrálních operačních sálů ( COS ) je samostatným zdravotnickým pracovištěm NsP, pracuje v nepřetržitém pracovním režimu. Provádějí se zde operace všeobecně chirurgické, cévní, urologické, gynekologické, traumatologické a ortopedické. Pracoviště disponuje 6 operačními sály, je vybaveno moderní technologií pro klasické i miniinvazivní operace. Ročně je na všech operačních sálech provedeno průměrně 5 000 operačních výkonů. Na COS se průběžně kontroluje kvalita prostředí a dodržování legislativních norem.

Personální zajištění

  • vedoucí lékař
  • vrchní sestra
  • staniční sestry
  • sestra pro perioperační péči
  • sanitáři
Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pro COS zajišťuje oddělení Centrální sterilizace >>



Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)