Oddělení radiodiagnostiky

ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY  

 

Primář oddělení: MUDr. Hana Čerbáková 
Telefon: 487 954 371
Email: hana.cerbakova@nemcl.cz


Vrchní laborant: Michala Krejčová, DiS
Tel: 487 954 372
Email: michala.krejcova@nemcl.cz


                                                                                                                                                                                                              H. Cerbakova (Čerbáková Hana.JPG) 

M. Krejcova (Krejčová Michala.JPG)Telefonní kontakty:
evidence RTG 487 954 373
recepce CT 487 954 393

Provozní doba:
Po - Pa  7.30 – 15,00 hod.

Pohotovost:
Všední den 15.30 - 7.00 hod.
SO, NE, svátek 00-24.00 hod.

Charakteristika oddělení 

Radiodiagnostické oddělení (RDO) v České Lípě bylo založeno v roce 1967 spojením dosud samostatně existujících rentgenových (RTG) pracovišť začleněných do chirurgického oddělení Okresní nemocnice v Purkyňově ulici a interního oddělení nemocnice Pod Holým vrchem a začalo pracovat ve stávajících prostorách pod vedením prim. MUDr. Jana Prokůpka. V roce 1971 jsou služby centralizovány umístěním RDO do nového pavilonu v areálu Okresní nemocnice. V letech 1976-1981 je vybudována nová Okresní nemocnice s poliklinikou (NsP) včetně moderně vybaveného centrálního RDO se šesti pracovišti lůžkové a jedním pracovištěm poliklinické části. V roce 1982 je otevřeno angiografické pracoviště s dvourovinovou angiolinkou na velkoformátové měniče filmů (35x35cm). Rozbíhá se celá šíře diagnostických výkonů na cévním řečišti a zavádí se první cévní i necévní diagnosticko-léčebné výkony. V roce 1996 vedení RDO přebírá prim. MUDr. Hana Čerbáková a na v témže roce instalovaném moderním pracovišti digitální subtrakční angiografie (DSA) je postupně rozšiřována (kromě oblasti mozku) celá škála intervenčních výkonů. V roce 1988 je zahájeno vyšetřování ultrazvukem na přístroji instalovaném na interním oddělení. Následně se rozvíjí celá šíře diagnostiky včetně intervencí pod sonografickou kontrolou.
V roce 1993 je zahájen provoz pracoviště výpočetní tomografie (CT), na kterém je realizována řada výkonů diagnostických a v poslední době v necévní oblasti i diagnosticko-léčebných. 
RDO zajišťuje péči pro spádovou oblast 100.000 obyvatel a speciální výkony pro pacienty ze Šluknovského výběžku. Převaha všech ambulantních výkonů se provádí přímo na centrálním RDO. 

RTG vyšetření 

Skiaskopická vyšetření
  1. Skiaskopie plic, břicha, kostí a kloubů, vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva(enteroklýza), tlustého střeva( irrigografie), žlučových cest (ERCP), píštělí (fistulografie), močové ústrojí (ascendentní pyelografie, descendentní pyelografie,retrográdní uretgografie,cystografie, mikční cystouretrografie, vylučovací urografie)
  2. Intervenční výkony pod skiaskopickou kontrolou – stenty jícnu, drenáž a stent do žlučových cest (PTC a PTD), drenáže abscesů, biopsie, nefrostomie
CT vyšetření v celém rozsahu výkonů kromě vyšetření srdce
  1. nativní nebo s podáním kontrastní látky mozek, páteř, plíce, mediastinum, břicho, kosti, klouby, měkké části těla, cévní vyšetření, virtuální kolonoskopie, enteroklýza
  2. intervenční výkony pod CT kontrolou – biopsie, drenáže, sympatektomie, perkutánní kořenové obstřiky (PRT)
Angiografická vyšetření
  1. základní – vyšetření cév končetin dolních i horních, břícha, pánve, plic, aortálního oblouku a krčních tepen a hlavy
  2. intervenční výkony na cévách kromě srdce a hlavy– dilatace (PTA), stenty, kavální filtry, embolizace, trombolýzy
Ultrazvuková vyšetření
  1. V rámci interního oddělení vyšetření břicha, měkkých částí, cév, biopsie, drenáže
Vyšetření na magnetické rezonanci a nukleární medicíně se provádí na příslušných vyšších pracovištích, stejně tak CT a angiovyšetření a intervence na srdci a mozkových cévách.
 


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)