Ortopedicko – traumatologické oddělení

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Primář oddělení: MUDr. Petr Gutwald
Tel: 487 954 521
Email: petr.gutwald@nemcl.cz

Vrchní sestra oddělení: Martina Černá

Tel: 487 954 542
Email: martina.cerna@nemcl.cz

                                                                                                                                                                                                                               Gutwald (Gutwald.jpg)


M. Cerna (Černá Martina.JPG) 


Charakteristika oddělení 

Ortopedie  

Ortopedické oddělení nemocnice v České Lípě zahájilo provoz otevřením nově vybudované nemocnice v roce l98l.
Od přelomu roku 2009/2010, kdy došlo k podstatné obměně a doplnění lékařského personálu, disponuje oddělení nejen lůžkovou částí k zabezpečení operační léčby, ale pravidelnou ambulancí sloužící k ošetření a vyšetření nemocných, ošetření chronicky nemocných, indikování nemocných k operačním výkonům a jejich pooperačním kontrolám.
V současné době provádíme na ambulanci téměř plné spektrum vyšetření ortopedických onemocnění a vad dospělého i dětského věku, poúrazových a pooperačních stavů, včetně jejích komplikací i s návrhem na jejich řešení a dále pak i vybranými traumaty pohybového aparátu. Byla zřízena plně funkční ambulance prevence vad dětských kyčlí.
Na lůžkové části pak probíhá bezprostřední příprava k operačním výkonu a pak následná pooperační péče včetně rehabilitace nemocných. Nemocní po velkých ortopedických výkonech jsou v pooperačním období na nezbytně nutnou dobu hospitalizováni na aseptické části multioborové JIP chirurgického oddělení otevřené od října 2009. Neodmyslitelnou součástí péče o nemocné je i rehabilitační péče na lůžku i mimo něj, která je zabezpečena pracovníky rehabilitačního oddělení nemocnice.
K operační léčbě je vyčleněn stabilně jeden aseptický sál pro kostní ortopedickou chirurgii a sál pro traumatologii skeletu, splňující normy stanovené ortopedickou společností.
Oddělení se zabývá celou škálou ortopedických výkonů. V oblasti implantace umělých kloubů (implantací endoprotéz kyčelních kloubů, kolenních kloubů a I.metatarzofalangeálních kloubů), včetně pak jejich výměn a náročných rekonstrukčních výkonů a také eventuální léčby infekčních komplikací. Nezbytnou součástí operační léčby na oddělení jsou arthroskopické výkony v oblasti ramenního kloubu, kolenního kloubu, loketního a hlezenného kloubu, včetně arthroskopických rekonstrukčních operačních výkonů ramene a kolene. Dále pak provádíme rekonstrukční výkony v oblasti nohy, korektivní výkony (varia) dlouhých kostí, ztužení malých i velkých kloubů končetin, výkony v souvislosti s následky dětské mozkové obrny, rekonstrukční výkony na měkkých tkáních pohybového aparátu, včetně entezopatií a úžinových syndromů.

Traumatologie

ošetřuje všechny typy zlomenin dlouhých kostí a přilehlých kloubů dle principů AO skupiny. Používáme techniky zajištěného nitrodřeňového hřebování ( Synthes, Targon…) včetně nejmodernějších LCP – zamykacích dlahových systémů např. LISS, Philos a další anatomicky tvarované dlahy pro řešení komplikovaných a tříštivých zlomenin v oblasti malých i velkých kloubů a jejich okolí. Používáme i další miniinvazivní systémy HCS,CSS a osvojenou techniku MIO.
Traumatologie má možnost akutní zevní fixace zlomenin pánve a končetin. Řeší nekomplikované aloplastiky kyčelního kloubu. Věnuje se i artroskopickým ošetřením poranění měkkých částí kolenního kloubu, artroskopicky asistovaným miniosteosyntézám zlomenin horního konce tibie.
U dětských pacientů preferujeme konzervativní ošetření zlomenin dlouhých kostí. V indikovaných případech používáme techniky ESSIN a transfixace Kirschnerovými dráty.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)