Práva a řády

Při návštěvě svých blízkých v naší nemocnici, prosíme, dodržujte práva a řády.

Práva a povinnosti pacientů: 

Poskytování zdravotní péče je upraveno právními předpisy, které stanoví konkrétní práva a povinnosti jak poskytovatelům zdravotních služeb, tak i pacientovi. Tato práva a povinnosti jsou obsaženy v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Pacientských práv a povinností se konkrétně týká ustanovení § 28 a násl. zmiňovaného zákona o zdravotních službách.
Plněné znění citovaného zákona  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, naleznete v příloze.
Zdroj: MZ ČR


Upozornění 

Vážení pacienti,
pro vyhledání Vaší zdravotní dokumentace, opisy nebo výpisy z dokumentace se obracejte na právní oddělení NsP:

Renata Medková
Tel: 487 954 008
e-mail: renata.medkova@nemcl.cz

Děkujeme!


SOUBORY KE STAŽENÍ

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon_č._3722011_Sb..pdf (889 kB)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)