Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Aktuální opatření platné k 6. 9. 2022

Návštěvy

  1. Návštěvy pacientů jsou povoleny denně mezi 14:30 a 16:30 hodin.

  2. Výjimka platí pouze pro odd. LDN, kde jsou návštěvy povoleny denně v době od 14:00 do 17:30 hodin (návštěvy pacientů v terminálním stadiu onemocnění po dohodě s ošetřujícím lékařem i mimo tuto dobu).

  3. Pro všechny návštěvy hospitalizovaných pacientů platí povinnost krýt si ústa ústenkou (chirurgickou rouškou, nanorouškou, respirátorem) po celou dobu jejich přítomnosti na lůžkovém oddělení.

Ochrana dýchacích cest

  1. Pro všechny návštěvy hospitalizovaných pacientů platí povinnost nosit ústenky.

  2. Pro všechny osoby s respiračním onemocněním, které se budou pohybovat v budovách NsP, platí povinnost nosit ústenku.

  3. Pro všechny pacienty docházející na hemodialýzu platí povinnost krýt si nos a ústa ústenkou i během samotného procesu dialýzy.

Zároveň doporučujeme zakrývání dýchacích cest ústenkou všem osobám starším 60 let, které se pohybují ve vnitřních prostorách NsP.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu