Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návštěvy aktuálně

Návštěvy na všech odděleních probíhají ve standardním režimu.

  • Doporučené návštěvní hodiny jsou každý den od 14:30 do 16:30hod (vyjma ONP a nadstandardních pokojů).

  • návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny ošetřujícího personálu.

  • návštěvy mohou být omezeny nebo zakázány v důsledku provozních či epidemiologických důvodů nebo s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta či epidemiologickou situaci oddělení.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu