Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Aktuální pravidla pro návštěvy

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních NsP Česká Lípa, a.s.
Nadále je povolena přítomnost otců u porodu.
Výjimka platí také pro návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Přístup do ambulancí nemocnice platí pouze pro dotčeného pacienta, tedy není možný doprovod. Výjimku tvoří pouze doprovod nezletilým dětem, u screeningových vyšetření u těhotných nebo u imobilních pacientů.

Pro všechny pacienty platí dodržování bezpečnostní vzdálenosti, vlastní ochrany dýchacích cest a používání dezinfekčních prostředků.

Děkujeme za respektování.
Děkujeme za pochopení. Chráníme naše pacienty.
MUDr. Lubor Picmaus, ředitel pro zdravotní obory
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu