Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Aktuální pravidla pro návštěvy

Vzhledem k epidemiologické situaci stále platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních NsP Česká Lípa, a.s. Za splnění určitých podmínek jsou povoleny návštěvy nezletilých dětí (více se dozvíte na Pediatrickém oddělení). Nadále je povolena přítomnost otců u porodu. Výjimka platí také pro návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Přístup do ambulancí nemocnice platí pouze pro dotčeného pacienta, doprovod není možný. Výjimku tvoří pouze doprovod nezletilých dětí, těhotných v rámci screeningových vyšetření a u imobilních pacientů.

Pro všechny pacienty platí dodržování bezpečnostní vzdálenosti, vlastní ochrany dýchacích cest a používání dezinfekčních prostředků.

Děkujeme za pochopení a respektování nastavených pravidel. Chráníme naše pacienty.


MUDr. Lubor Picmaus, ředitel pro zdravotní obory
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu