Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Aktuální pravidla pro návštěvy

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace platí od 19. 9. 2020 do odvolání zákaz návštěv na oddělení ARO – DIOP a na všech jednotkách intenzivní péče - neurologická JIP, chirurgická JIP, interní JIP, NsP Česká Lípa, a.s. Děkujeme za pochopení. Chráníme naše pacienty.

Pro ostatní návštěvy na odděleních nemocnice platí od 1. září na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR následující pravidla:

  1. Ve všech budovách nemocnice je povinnost zakrytí horních cest dýchacích rouškou. Při opomenutí je možné zakoupit v nemocniční lékárně či na informacích nemocnice.

  2. U všech vstupů do budov nemocnice jsou umístěny dávkovače pro dezinfekci rukou.

  3. U jednoho pacienta je povolena návštěva maximálně dvou osob ve stejném čase.

  4. Doba návštěvy je doporučena maximálně na 15 minut.

  5. Návštěvní doba je stanovena denně v čase mezi 14:30 až 17:00 hodinou.

  6. Pokud vykazujete příznaky virového onemocnění, nebude návštěva povolena.

  7. Pokud je možné, upřednostněte návštěvu ve venkovních prostorách.

Uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Děkujeme za respektování
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu