Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návštěvy hospitalizovaných pacientů

Organizace návštěv v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR, které nabylo účinnosti dnem 8. června 2021.

Návštěvy na Oddělení LDN

 • Návštěvou se rozumí pouze 1 osoba u nemocného za daný den.

Podmínky pro povolení návštěvy:

 • Příchozí musí být vybaven respirátorem bez výdechového ventilu (např. FFP2 nebo KN 95), a je povinen dodržovat všechna zavedená režimová opatření a respektovat pokyny zdravotnického personálu.

 • Zároveň musí splňovat minimálně jeden z těchto uvedených předpokladů:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nutno doložit dokladem,

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nutno doložit dokladem,

  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, nutno doložit národním certifikátem,

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního testu (antigenního, PCR) neuplynulo více než 180 dní,

  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nebo studentů stanoveného jiným mimořádným opatřením MZ ČR nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem nebo školským zařízením, s negativním výsledkem, nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele, školy nebo čestným prohlášením.

Návštěvní hodiny:  Denně od 14:00 do 16:00 hodin.

Návštěvy na Oddělení Šestinedělí

 • Návštěvy se povolují výlučně manželovi/partnerovi hospitalizované maminky (otci dítěte).

 • Platí pro standardní i nadstandardní pokoje.

Podmínky pro povolení návštěvy:

 • Příchozí musí být vybaven respirátorem bez výdechového ventilu (např. FFP2 nebo KN 95), a je povinen dodržovat všechna zavedená režimová opatření a respektovat pokyny zdravotnického personálu.

 • Zároveň musí splňovat minimálně jeden z těchto uvedených předpokladů:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nutno doložit dokladem,

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nutno doložit dokladem,

  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, nutno doložit národním certifikátem,

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního testu (antigenního, PCR) neuplynulo více než 180 dní,

  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nebo studentů stanoveného jiným mimořádným opatřením MZ ČR nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem nebo školským zařízením, s negativním výsledkem, nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele, školy nebo čestným prohlášením.

Návštěvní hodiny:  Denně od 15:00 do 17:00 hodin.

Přítomnost třetí osoby u porodu

Přítomnost třetí osoby u porodu je možná pouze v případě, že příchozí splní veškeré předpoklady pro návštěvníky na odd. Šestinedělí (viz výčet výše) a zároveň budou splněny tyto dvě podmínky:

 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

 • bude zamezeno kontaktu třetí osoby s ostatními rodičkami.

Návštěvy na jiných odděleních mimo výše uvedené

Návštěvy na jiných lůžkových odděleních zůstávají prozatím zakázány.

Za dodržování určitých podmínek jsou rodičům povolovány návštěvy nezletilých dětí na Pediatrii (pro více informací kontaktujte přímo Dětské oddělení). Výjimka platí také pro návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (po dohodě s primářem oddělení).

Přístup do ambulancí je povolen pouze dotčenému pacientovi, doprovod není možný. Výjimku tvoří pouze doprovod nezletilých dětí, těhotných žen v rámci ultrazvukových vyšetření a doprovod imobilních pacientů.

Pro všechny pacienty v areálu nemocnice platí dodržování bezpečných rozestupů a používání desinfekčních prostředků a pomůcek pro ochranu dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení a respektování nastavených pravidel. Chráníme naše pacienty.

MUDr. Lubor Picmaus, ředitel pro zdravotní obory
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu