Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Čekací a objednací doba

Vážení pacienti, v dokumentu níže naleznete seznam plánovaných lékařských úkonů spolu s údajem o tom, jak dlouho budete na daný výkon/vyšetření od termínu objednání čekat tak, jak stanovuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách, § 47 článek (3) písmeno b).

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu