Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Dotazník spokojenosti - lůžkový pacienti

Lékařská péče

Znal(a) jste svého ošetřujícího lékaře?
Hovořili s Vámi lékaři způsobem, kterému jste rozuměl(a)?
Dostával(a) jste během pobytu v nemocnici potřebné informace o tom, jaká vyšetření Vám budou prováděna?
Dostával(a) jste informace o možném riziku, které může vzniknout při vyšetření (operaci)?
Byly Vám průběžně podávány informace o výsledcích vyšetření, aniž byste si je musel(a) sám(sama) vyžádat?
Informoval Vás ošetřující lékař dostatečně o všech závažných obtížích, které mohou nastat po Vašem propuštění z nemocnice?
Byly Vám při propuštění z nemocnice zodpovězeny otázky týkající se Vašeho dalšího léčení?
Splnila péče lékařů během pobytu v nemocnici Vaše očekávání?

Ošetřovatelská péče

Byl(a) jste spokojen(a) s chováním ošetřovatelského personálu na tomto oddělení?
Byl ošetřovatelský personál k dispozici vždy, když jste je potřeboval(a)?
Zajímal se ošetřující personál o to, zda máte bolesti? (případně jiné obtíže)
Splnila péče ošetřovatelského personálu během pobytu v nemocnici Vaše očekávání?

Ubytování

Pokládáte čistotu na oddělení pro Vás za dostačující?
Je dle Vašeho mínění sociální zařízení vyhovující?
Je dle Vašeho názoru vybavení nemocničního pokoje vyhovující?

Strava

Bylo pro Vás množství stravy dostatečné?
Vyhovovala Vám kvalita poskytované stravy?

V souladu s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dáváte odesláním formuláře souhlas se zpracováním osobních údajů.

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu